• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a semnat astăzi, 30 ianuarie 2024, cererea de aderare a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). 

Băncile din Republica Moldova

Băncile licențiate dispun de independenţă juridică, operaţională, financiară şi administrativă faţă de orice persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională, de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice, dacă legislaţia nu prevede altfel. Banca Națională le licențiază, supraveghează și reglementează activitatea.

Evenimentul a fost organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar”, finanțat de Uniunea Europeană.

Banca Națională a Moldovei (BNM) vine cu precizări urmare unor articole apărute în presa locală cu privire la decizia Băncii Centrale Europene (BCE) de stopare a producerii și emiterii bancnotei de 500 de euro către finele anului curent.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis aplicarea sancțiunii cu avertisment față de BC „EuroCreditBank” S.A. Banca activează în continuare în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate  de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

În cadrul întâlnirilor de joi, 23 noiembrie 2017, de la Bruxelles a fost semnat pachetul de documente privind acordarea asistenței macrofinanciare oferite Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. 

La 16 mai 2016, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a adoptat hotărîrea privind sancționarea cu amendă a unor acționari ai BC ”EuroCreditBank” S.A. pentru neprezentarea informațiilor/documentelor solicitate de Banca Națională în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor.

Banca Națională a Moldovei a informat banca respectivă asupra faptului că a constatat în activitatea acesteia nerespectarea limitelor maxime pentru active prevăzute de Regulamentul cu privire la expunerile „mari”.

În luna aprilie 2015, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 96.7 la sută, comparativ cu 126.7 la sută în luna martie 2015 şi 85.0 la sută în luna aprilie 2014. 

În luna martie 2015, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice s-a majorat până la 126.7 la sută

În luna februarie 2015 pot fi evidențiate 2 etape în evoluția pieței valutare. Astfel, în perioada 2-17 februarie procurările nete de numerar în valută străină de către băncile locale au înregistrat valori negative, condiționând deprecierea monedei naționale în raport cu dolarul SUA cu 9.2 la sută față de finele lunii ianuarie.

În luna ianuarie 2015, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 47.2 la sută.

În anul 2014, pe piața valutară locală s-a consemnat un decalaj profund dintre cererea și oferta de valută străină. Acest lucru a fost cauzat de reducerea ofertei de valută, pe fondul restricțiilor impuse de Rusia la exportul produselor moldovenești, precum și al scăderii transferurilor de valută din străinătate în favoarea persoanelor fizice.

În luna decembrie 2014, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 33.6 la sută comparativ cu 33.9 la sută înregistrat în luna noiembrie 2014 și 88.8 la sută în luna decembrie 2013. 

În luna noiembrie 2014, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 33.9 la sută comparativ cu 98.3 la sută înregistrat în luna octombrie 2014.

În luna octombrie 2014, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 98.3 la sută.

În luna septembrie 2014, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 86.0 la sută, comparativ cu 100.4 la sută în luna august 2014.

În luna august 2014, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 100.4 la sută, comparativ cu 97.5 la sută în luna iulie 2014.

În luna iulie 2014, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 97.5 la sută, comparativ cu 111.3 la sută în luna iulie 2013. 

Vezi mai mult