Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

2023

Anul 2022 a fost marcat și umbrit de războiul din Ucraina, iar pe plan economic – de consecințele acestuia, care, suprapuse cu multiple șocuri externe și interne, au făcut ca acest an să fie unul extrem de dificil din punct de vedere economic și monetar. 

2022

Anul 2021 a fost un an al recuperării pentru economia Moldovei, în același timp, un an în care situația economică, și nu doar economică, atât pe plan internațional cât și pe plan intern, s-a schimbat dramatic.

2021

Anul 2020 a fost un an fără precedent la nivel global, marcat de criza pandemică generată de COVID-19 cu repercusiuni severe asupra vieții social-economice. 

2020

Anul 2019 a fost marcat de multe evenimente, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, toate cu impact asupra activității economice, asupra prețurilor și asupra monedei naționale. 

2019

Pe parcursul anului 2018, Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat reformele în sectorul financiar-bancar, acestea fiind axate pe transparența acționarilor, supravegherea și reglementarea instituțiilor financiare.

2018

Acțiunile BNM în anul 2017 s-au înscris în continuarea strategiei de reforme inițiate în 2016 care avea drept scop stabilizarea condițiilor monetare, consolidarea sectorului bancar și îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ național.

2017

Pe parcursul anului 2016 au avut loc douăsprezece ședințe ale Comitetului executiv al BNM cu privire la deciziile de politică monetară. În urma evaluării balanței riscurilor interne și externe, cărora ar putea fi supusă economia R. Moldova, și a perspectivelor inflației pe termen mediu au fost adoptate cinci decizii de menținere și șapte decizii de micșorare a ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară de la nivelul de 19.5 la sută până la 9.0 la sută anual.

2016

Pe parcursul anului 2015, deciziile de politică monetară au avut drept scop ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste prin prisma consolidării perspectivelor de readucere şi menţinere a ratei inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

2015

În anul 2014, Banca Naţională a Moldovei a creat condiţiile necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

2014

În anul 2013, Banca Naţională a Moldovei a creat condiţiile necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de 5.0 la sută ± 1.5 puncte procentuale, conform obiectivul pe termen mediu  stabilit în strategiei de politică monetară a BNM.

2013

Economia Republicii Moldova în anul 2012 a consemnat o contractare de 0.8 la sută faţă de anul 2011. BNM a creat condiţii necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de 5.0 la sută ± 1.5 puncte procentuale.

2012

Economia Republicii Moldova pe parcursul anului 2011 a consemnat o creştere de 6.4 la sută faţă de anul precedent. La sfârşitul anului 2011 ritmul anual al inflaţiei a constituit 7.8 la sută.

2011

Realizările economice ale Republicii Moldova denotă că anul 2010 poate fi considerat anul recuperării treptate şi a depăşirii consecinţelor crizei financiare globale.

2010

După doi ani de criză economică şi financiară declinul sever din activitatea mondială a făcut treptat loc relansării pe principalele pieţe emergente şi în unele ţări avansate.

2009

Evoluţia economiei mondiale a fost determinată în mare parte de problemele pe de piaţa financiară a Statelor Unite ale Americii apărute la mijlocul anului 2007, care s-au extins în restul lumii şi începând cu luna septembrie 2008, s-au transformat într-o criză financiară internaţională. 

2008

În pofida crizei de pe pieţele financiare internaţionale, activitatea economică la nivel mondial a continuat să se extindă, în special, datorită ţărilor cu o economie emergentă şi în dezvoltare.

2007

Al treilea an consecutiv activitatea economică la nivel mondial a continuat să se extindă cu ritmuri de creştere care au devansat semnificativ trendul.

2006

În anul 2005 economia mondială a continuat să se extindă, fiind susţinută în principal de activitatea economică din Statele Unite ale Americii şi din Asia.

2005

În anul 2004 a continuat redresarea economiei mondiale: ritmul creşterii economice globale s-a majorat al treilea an consecutiv şi a constituit, conform estimărilor, 5.0 la sută – cel mai înalt nivel înregistrat în ultimele trei decenii. 

2004

Economia mondială în anul 2003 s-a dezvoltat cu ritmuri mai înalte comparativ cu anul precedent, fiind influenţată, în mare parte, de rezultatele activităţii economice din America de Nord, Asia şi mai puţin, din Europa

Vezi mai mult