• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.06.2022

Raportul anual 2021Raportul anual, 2021

 

Cuvânt înainte al guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei


Anul 2021 a fost un an al recuperării pentru economia Moldovei, în același timp, un an în care situația economică, și nu doar economică, atât pe plan internațional cât și pe plan intern, s-a schimbat dramatic.

Prima jumătate a anului a fost marcată de criza pandemică și de restricțiile legate de situația epidemiologică, care au afectat în continuare activitatea economică, viața oamenilor și consumul populației. Dar, pe măsura atenuării efectelor crizei pandemice, eforturile de susținere a economiei din majoritatea statelor lumii au început să se materializeze, economia se redresa rapid, fiind însoțită de o inflație tot mai accentuată, odată cu asimilarea resurselor alocate.

A doua jumătate a anului ar putea fi caracterizată prin schimbarea completă a contextului economic internațional. Mai multe tensiuni și riscuri, acumulate de-a lungul timpului, au generat criza energetică, creșterea accelerată a prețurilor la produsele alimentare, precum și agravarea situației geopolitice din regiune. Urmările acestor evenimente s-au resimțit la noi în forma unor șocuri și presiuni asupra prețurilor.

În pofida acestor factori, economia Moldovei a consemnat în 2021 o creștere record a produsului intern brut de 13,9 la sută comparativ cu anul anterior. Această creștere fără precedent s-a datorat inflației, care a înregistrat o ascensiune pronunțată pe parcursul anului.

Reformele sistemice și profunde efectuate pe parcursul ultimilor ani în domeniul bancar au contribuit la atingerea unui nivel înalt de reziliență și stabilitate. Astfel, băncile nu doar au depășit fără dificultăți semnificative perioada crizei pandemice, dar au și făcut parte din mecanismele de susținere a populației și economiei, fiind pregătite să sprijine prin creditare creșterea economică.

Nivelul activelor oficiale de rezervă ale Băncii Naționale au continuat să crească pe parcursul anului, ajungând la 3,9 miliarde dolari SUA. Volumul acestora asigură un nivel suficient și confortabil de acoperire a operațiunilor comerciale internaționale și o protecție împotriva eventualelor șocuri interne și externe, pentru a menține stabilitatea și reziliența monedei naționale.

Pe fondul crizelor simultane din ultima perioadă, al căror impact se amplifică, Banca Națională depune eforturi privind temperarea consecințelor șocurilor asupra prețurilor, menținerea unui echilibrul ce ar întruni, concomitent, condiții restrictive de politică monetară și condiții stimulative pentru creșterea economică, precum și asigurarea stabilității financiare și a monedei naționale. Eforturi care vor conduce, odată cu depășirea crizelor și reducerea riscurilor unor șocuri externe, la redresarea rapidă a economiei și la reluarea creșterii sustenabile.


Octavian Armașu
Guvernator

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).