• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Decizia are scopul de a încetini descreșterea inflației și de a o menține în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, considerat nivelul optim pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova pe termen mediu.

MIA, un sistem de plăți instant dezvoltat de Banca Națională a Moldovei și furnizat prin intermediul aplicațiilor financiare din telefoanele mobile, are deja peste 100.000 de utilizatori în toată țara.

În luna martie 2024, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 86,6% comparativ cu 90,5% în luna februarie 2024.

În luna martie 2024, baza monetară s-a diminuat cu 1 262,6 milioane lei (-1,5 la sută) față de luna februarie 2024 și a constituit 81 705,5 milioane lei, fiind cu 9,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În ianuarie – martie 2024, volumul încasărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 65,4 mil. lei volumul eliberărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.

În luna martie 2024, creditele noi acordate au constituit 5 144,3 milioane lei, în creștere cu 12,1 la sută față de luna februarie 2024.

În luna martie 2024, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 648,9 milioane lei, diminuându-se cu 28,9 la sută față de luna februarie 2024.

Guvernatoare Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a participat la masa rotundă: „Diversitatea în leadershipul financiar: politici, instrumente și strategii”, organizată la Washington de OMFIF - Forumul oficial al instituțiilor monetare și financiare. Evenimentul a scos în evidență rolul băncilor centrale și al factorilor de decizie în promovarea echilibrului de gen, diversității și incluziunii în instituțiile financiare.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, însoțită de o delegație a BNM, a participat la reuniunea Constituenței Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale (BM) din care face parte Republica Moldova.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și omologul său de la Kiev, Andriy Pyshnyy, au avut o întrevedere la Washington, unde se desfășoară reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.

În cadrul reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Washington, delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o serie de întrevederi productive cu oficiali importanți, discuțiile fiind axate pe dezvoltarea pieței financiare și a intermedierii financiare pentru asigurarea progresului economic al țării.

Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a participat pe 16 aprilie 2024 la o serie de întrevederi strategice în cadrul ședințelor de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.

O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă împreună cu ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, la ședințele de primăvară ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale (BM), care au loc la Washington, SUA în perioada 15-20 aprilie 2024.

În temeiul art.112 alin.(5) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, BNM aduce la cunoștință despre efectuarea notificării societății emitente de monedă electronică „QIWI-M” S.R.L și a unor deținători ai acesteia: Andrey Protopopov, „Fusion Factor Fintech Limited” și „QIWI JSC” privind aprobarea HCE al BNM nr.104 din 05.04.2024 cu privire la constatarea dobândirii participațiunii calificate la capitalul social al societății emitente de monedă electronică „QIWI-M” S.R.L. fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a stabilit, în temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor și în conformitate cu Metodologia în vigoare, ratele amortizorului aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII).

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat, la încheierea unei vizite de lucru la București, că bursa de la Chișinău are șanse bune de dezvoltare, iar Republica Moldova poate fi și ea o piață de interes pentru companiile străine care sunt deja în România.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a fost invitata specială a unei platforme de discuții organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, la București.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, efectuează o vizită de lucru la București, unde va purta discuții cu reprezentanții Bursei de Valori București (BVB), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Băncii Naționale a României (BNR).

Vezi mai mult