• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2023

Conturile internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2023 (date provizorii)          Conturile internaționale în trimestrul II 2023 (date provizorii) – materialul analitic integral

          Panelul cu principalii indicatori ai conturilor internaționale

Buletin statistic nr. 3, 2023

Anexe


Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2023, deficitul contului curent al balanței de plăți al Republicii Moldova a scăzut cu 12,1 la sută comparativ cu trimestrul II 2022, și a totalizat 409,69 mil. USD. Raportul dintre deficitul contului curent și PIB a fost de 10,5 la sută. Diminuarea soldului negativ al contului curent a fost determinată de scăderea deficitului comerțului exterior cu bunuri și creșterea excedentului veniturilor primare, în timp ce scăderea excedentelor balanței serviciilor și veniturilor primare au influențat deficitul contului curent în sensul creșterii.

Contul de capital a consemnat, în trimestrul II 2023, încasări nete în valoare de 11,65 mil. USD, comparativ cu perioada similară a anului precedent când acesta a înregistrat plăți nete de 2,04 mil. USD. Soldul contului de capital a fost determinat de intrările nete de asistență tehnică din exterior primite de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale, care au constituit 10,17 mil. USD, în timp ce intrările nete de capital înregistrate în sectorul privat au totalizat 1,47 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă, în trimestrul II 2023, a constituit 398,04 mil. USD, ceea ce reprezintă 10,2 la sută în raport cu PIB.

Contul financiar al balanței de plăți a înregistrat intrări nete de mijloace financiare în valoare de 413,92 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți generate de tranzacțiile efective, în sumă de 262,49 mil. USD, în timp ce activele financiare externe s-au diminuat cu 151,43 mil. USD, în valoare netă.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 30.06.2023, a totalizat -6 613,27 mil. USD (sau -43,4 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se, cu 6,9 la sută, față de situația de la sfârșitul anului 2022. Poziția activelor financiare externe a totalizat 7 025,49 mil. USD, majorându-se cu 8,0 la sută de la începutul anului, iar a pasivelor – 13 638,76 mil. USD, în creștere cu 7,5 la sută. Raportul dintre poziția activelor și pasivelor externe a constituit 51,5 la sută (+0,2 p.p. față de 31.12.2022).

Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu 6,8 la sută comparativ cu finele anului 2022, și la 30.06.2023 a totalizat 10 242,00 mil. USD. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit 67,2 la sută, fiind cu 1,1 p.p. mai mare față de 31.12.2022.

Datoria externă publică a reprezentat 34,9 la sută din totalul datoriei externe, însumând 3 574,01 mil. USD (+9,5 la sută comparativ cu finele anului 2022). Datoria externă privată s-a cifrat la 6 667,99 mil. USD, majorându-se față de 31.12.2022 cu 5,3 la sută.

Mai multe detalii pot fi găsite în materialul analitic integral pentru conturile internaționale (sus), precum și în materialele analitice separate pentru balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă, publicate pe pagina web oficială a BNM:


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).