• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.05.2023

Hotărârea CE al BNM nr.104 din 25.05.2023 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 123 din 25 aprilie 2019 „Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către „DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A.””

 

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA Nr. 104
din 25 mai 2023

Cu privire la modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
nr.123 din 25 aprilie 2019 „Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor
pentru serviciile prestate de către „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” S.A.”

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. f), art. 11 alin. (1) și art. 492 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art. 45 alin. (1) din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 711), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Secțiunea 8 din anexa la Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 25 aprilie 2019 „Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către „DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A.” va avea următorul cuprins:

„8. Comisioane pentru decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare încheiate pe piața reglementată sau MTF

Comisioane

Limita maximă a comisionului

Descriere

 1. Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare încheiate pe piața reglementată sau MTF, cu excepția tranzacțiilor stabilite de pct. 8.2. și 8.3.

0,2% din valoarea tranzacției decontate

Comisionul se aplică participanților la Depozitarul central, care au efectuat tranzacția. Comisionul se percepe în mod egal (1/2 din valoarea comisionului) de la fiecare parte a tranzacției.

 1. Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare de stat cu termen lung de circulație încheiate pe piața reglementată sau MTF

0,1% din valoarea tranzacției decontate

Comisionul se aplică participanților la Depozitarul central, care au efectuat tranzacția. Comisionul se percepe în mod egal (1/2 din valoarea comisionului) de la fiecare parte a tranzacției.

 1. Comision pentru decontarea tranzacțiilor REPO

0,06% din valoarea tranzacției decontate

Comisionul se aplică participanților la Depozitarul central, care au efectuat tranzacția. Comisionul se percepe în mod egal (1/2 din valoarea comisionului) de la fiecare parte a tranzacției, la ambele etape ale tranzacției REPO.


2. Prezenta hotărâre se publică pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei și se comunică Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

 

Descarcă: