• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.01.2021

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.278 din 17.12.2020 cu privire la stabilirea termenului de transmitere a unor registre ale detinatorilor de valori mobiliare catre S.A. "Depozitarul central unic al valorilor mobiliare"

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la stabilirea termenului de transmitere a unor registre
ale deţinătorilor de valori mobiliare către S.A. "Depozitarul
central unic al valorilor mobiliare"

nr. 278  din  17.12.2020
( în vigoare 31.12.2020 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 372-382 art.1460 din 31.12.2020

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1615 din 22 decembrie 2020
Ministru Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul art.5 alin.(1) lit.f), art.11 alin.(1), art.27 alin.(2) şi art.492 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.24 şi art.46 alin.(5) din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.711), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se stabileşte termenul-limită 15 decembrie 2022 pentru transmiterea către S.A. "Depozitarul central unic al valorilor mobiliare" a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare emise de societăţile pe acţiuni, altele decât cele menţionate la art.46 alin.(4) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV

Octavian ARMAŞU

Nr.278. Chişinău, 17 decembrie 2020.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).