• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.10.2017

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.09.2017

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14,121,758,000.0 lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. - 9,273,217,000.0 lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2,700,000,000.0 lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2,148,541,000.0 lei.

Din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.09.2017 lichidatorii acestora au încasat mijloace bănești în sumă totală de 932,284.8 mii lei.

 

Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.09.2017
de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A
.

Tabelul 1

(mii Lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul
lunii septembrie

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul lunii septembrie

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul lunii septembrie

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul lunii septembrie

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

899.9

183,748.2

7,013.4

294,928.8

337.7

107,747.2

8,251.0

586,424.2

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

546.9

28,262.1

814.3

41,667.8

0

3,032.9

1,361.2

72,962.8

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0.7

408.1

5.4

582.3

0

0.3

6.1

990.7

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

16,436.7

80,633.2

504

2,218.1

0

999.6

16,940.7

83,850.9

Total rambursarea creditelor şi comercializarea gajului

17,884.2

293,051.6

8,337.10

339,397.0

337.7

111,779.9

26,559.0

744,228.5

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

4,874.5

92,355.6

79.2

36,606.3

142.4

9,954.0

5,096.1

138,915.9

Încasări din vânzarea altor active

6.5

1,750.5

30.7

599.5

12.4

999.6

49.6

3,349.6

Total vânzarea activelor

4,881.0

94,106.1

109.9

37,205.8

154.8

10,953.6

5,145.7

142,265.5

Alte încasări

834.3

32,619.7

366.2

5,859.8

560.5

7,311.3

1,761.0

45,790.8

TOTAL încasări

23,599.5

419,777.4

8,813.2

382,462.6

1,053.0

130,044.8

33,465.7

932,284.8

 

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 30.09.2017 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016, inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare. 

 

Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor
față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.*
la situația din 30.09.2017

Tabelul 2

(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv *

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 30.06.2017 inclusiv **

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

Banca de Economii S.A.

9,273,217

190,217

9,083,000

133,000

323,217

8,950,000

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2,700,000

308,000

2,392,000

126,000

434,000

2,266,000

B.C. „UNIBANK” S.A.

2,148,541

282,341

1,866,200

15,600

297,941

1,850,600

TOTAL

14,121,758

780,558

13,341,200

274,600

1,055,158

13,066,600

* Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.
** În conformitate cu Legea nr.235 din 03.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Naţională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. şi B.C. „UNIBANK” S.A.

Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare, întreprind măsuri organizatorice privind comercializarea activelor aflate în proprietatea băncilor şi continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  şi achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

 

Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată,
dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare
la situația din 30.09.201
7

Tabelul 3

(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

33

71

63

167

valoarea

610,669.5

3,698,148.3

729,492.7

5,038,310.5

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

77

92

13

182

valoarea

2,039,760.3

1,320,862.2

80,261.8

3,440,884.3

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

45

28

6

79

valoarea

7,531,898.0

15,832,525.9

691,470.6

24,055,894.5

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

128

248

51

427

valoarea

459,621.1

12,278,306.4

39,007.5

12,776,935.0

Titlurile executorii executate parțial sau total

numărul

18

172

39

229

valoarea

5,112.7

21,545.4

756,8

        27,414.90       

Titlurile executorii remise băncii fără executare

numărul

14

25

0

39

valoarea

21,480.5

9,517.6

0

30,998.1

 

Totodată, Banca Națională a solicitat celor trei bănci în proces de lichidare publicarea lunară pe site-urile lor oficiale, într-un loc vizibil publicului, a informațiilor detaliate și actualizate cu privire la activele expuse spre vânzare prin licitații. Astfel, în conformitate cu prevederile art.386 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. începând cu 30.09.2016, publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență acordate de BNM.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web oficiale ale băncilor nominalizate, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – compartimentul „Info privind procesul de lichidare”;
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – compartimentul „Știri, informația publicată lunar cu titlul informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”;
 3.  B.C. „UNIBANK” S.A. – compartimentul „Info privind lichidarea băncii”.
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).