• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.11.2021

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.09.2021

 

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.09.2021 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 678 294,7 mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.09.2021 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

(mii lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului III

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

2 224,2

241 558,8

0,0

509 208,8

22,4

116 439,7

2 246,6

867 207,3

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

258,9

37 267,1

0,0

61 274,0

0,0

0,0

258,9

98 541,1

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

0,0

1 239,2

0,0

0,0

0,0

1 839,3

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

1 353,5

107 205,2

104,5

52 363,4

0,0

14 823,8

1 458,0

174 392,4

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

3 836,6

386 631,1

104,5

624 085,5

22,4

131 263,5

3 963,5

1 141 980,0

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

19,9

223 809,5

1 399,1

100 340,8

0,0

16 673,4

1 419,0

340 823,7

Încasări din vânzarea altor active

20,0

3 138,8

77,8

7 460,5

0,0

2 154,2

97,7

12 753,5

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

39,9

226 948,3

1 476,9

107 801,3

0,0

18 827,6

1 516,8

353 577,2

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

0,0

71,4

17,5

77,9

0,0

20,5

17,5

169,8

Alte încasări

2 126,5

1 087 544,7

9 433,0

75 631,0

138,6

19 391,9

11 698,2

1 182 567,6

TOTAL încasări

6 003,0

1 701 195,5

11 031,9

807 595,7

161,0

169 503,4

17 195,9

2 678 294,7

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A.,vBC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.vpe parcursul perioadei 01.01.2020-30.09.2021

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 30.09.2021 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.
 

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.09.2021

(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 30.09.2021 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
III 2021

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 310 200,0

4 000,0

1 500 417,0

7 772 800,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

488 000,0

9 000,0

796 000,0

1 904 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

39 400,0

0

321 741,0

1 826 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 837 600,0

13 000,0

2 618 158,0

11 503 600,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosarele penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 30.09.2021

(mii lei)

Indicator

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

9

34

6

49

valoarea

313 287,1

583 416,7

3 086 123,6

3 982 827,4

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

79

100

18

197

valoarea

2 946 097,9

1 053 796,8

51 372,8

4 051 267,6

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

22

20

9

51*

valoarea

31 709 839,0

15 173 303,5

3 126 519,9

50 009 662,4

a) urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată

numărul

12

10

5

27

valoarea

21 757 134,1

14 956 737,3

2 440 489,7

39 154 361,2

b) aflate pe rol în instanțele de judecată, pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă

numărul

10

5

1

16

valoarea

9 952 704,9

135 262,1

681 399,0

10 769 366,1

c) suspendate

numărul

0

5

3

8

valoarea

0,0

81 304,0

4 631,2

85 935,2

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

132

215

55

402

valoarea

539 180,8

15 648 536,6

118 589,7

16 306 307,1

Titlurile executorii executate parțial (pe parcursul trimestrului III 2021)

numărul

5

35

2

42

valoarea

21,2

1 183,8

25,9

1 230,9

Titlurile executorii executate total (pe parcursul trimestrului III 2021)

numărul

0

6

1

7

valoarea

0,0

89,2

0,8

90,1

Titlurile executorii remise băncii fără executare (pe parcursul trimestrului III 2021)

numărul

0

0

2

2

valoarea

0,0

0,0

50,9

50,9

Notă:  * - totalul dosarelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului III 2021, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul trimestrului III 2021

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

10

2

3

3

0

0

18

desfășurate

1

1

1

2

0

0

5

Numărul activelor adjudecate

2

1

1

2

0

0

6

Valoarea totală de piață (mii lei)

4 770,5

42,0

45,6

3 193,7

0,0

0,0

7 964,2

Prețul total de adjudecare (mii lei)

4 270,5

82,8

61,6

1 595,9

0,0

0,0

6 010,7

În conformitate cu prevederile art.386 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ).

 

Anexe:

1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A:


4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).