• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.09.2017

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2017

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14,121,758,000.0 lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. - 9,273,217,000.0 lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2,700,000,000.0 lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2,148,541,000.0 lei.

Din momentul retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la data de 30.06.2017, lichidatorii acestora au încasat mijloace bănești în sumă totală de 847,660.9 mii lei.

 

Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.06.2017
de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Tabelul 1

(mii Lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul
lunii iunie

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul lunii iunie

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul lunii iunie

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul lunii iunie

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la achitarea (rambursarea) a creditelor

4,354.8

176,125.6

6,045.2

271,297.0

290.4

105,611.5

10,690.4

553,034.1

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

591.5

26,357.9

804.6

38,498.8

33.8

7,846.4

1,429.9

72,703.1

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0.6

406.2

14.0

553.5

8.8

1,302.0

23.4

2,261.7

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

165.2

56,208.2

0.0

1,037.7

31.5

239.0

196.7

57,484.9

Total achitarea (rambursarea) creditelor şi comercializarea gajului

5,112.1

259,097.9

6,863.8

311,387.0

364.5

114,998.9

12,340.4

685,483.8

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

3,065.0

86,701.0

497.4

24,432.5

0.0

8,866.4

3,562.4

119,999.9

Încasări din vânzarea altor active

15.4

1,661.1

2.1

541.9

0.0

986.1

17.5

3,189.1

Total realizarea activelor

3,080.4

88,362.1

499.5

24,974.4

0.0

9,852.5

3,579.8

123,189.0

Alte încasări

582.3

30,364.3

65.8

4,627.6

41.5

3,996.2

689.6

38,988.1

TOTAL încasări

8,774.8

377,824.3

7,429.1

340,989.0

406.0

128,847.6

16,609.8

847,660.9

 

Încasările din rambursarea creditelor dețin ponderea cea mai mare în total rambursări a creditelor și comercializarea gajului, fapt ce facilitează procesul de recuperare a creditelor de urgență oferite de BNM. Astfel, mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cît și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru efectuarea cheltuielilor aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor Ministerului Finanțelor.

Din data retragerii licențelor și până la 30.06.2017 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării claselor de creanțe sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.  

 

Onorarea creanțelor Ministerului Finanțelor
față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.*
la situația din 30.06.2017

Tabelul 2

(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv *

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 30.06.2017 inclusiv **

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

Banca de Economii S.A.

9,273,217

190,217

9,083,000

117,000

307,217

8,966,000

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2,700,000

308,000

2,392,000

100,000

408,000

2,292,000

B.C. „UNIBANK” S.A.

2,148,541

282,341

1,866,200

14,600

296,941

1,851,600

TOTAL

14,121,758

780,558

13,341,200

231,600

1,012,158

13,109,600

Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.
** În conformitate cu Legea nr.235 din 03.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Naţională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. şi B.C. „UNIBANK” S.A
.

Lichidatorii celor trei bănci continuă să întreprindă acțiuni legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă şi organele judiciare, realizează măsuri organizatorice privind comercializarea activelor aflate în proprietatea băncilor şi continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor şi achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

 

Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată,
debitorii aflați în insolvabilitate și titlurile executorii
ale băncilor în proces de lichidare
la situația din 30.06.2017

Tabelul 3

(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

38

73

54

165

valoarea

568,465.0

12,271,321.2

736,266.7

13,576,052.9

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

74

88

12

174

valoarea

2,326,752.2

1,200,377.6

81,453.1

3,608,582.9

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

40

24

7

71

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

107

239

42

388

valoarea


392,136.4
 

3,742,363.2

39,332.7

4,173,832.3

Titlurile executorii executate parțial sau total

numărul

12

168

26

206

valoarea

4,803.9

19,393.9

596,7

24,794.5

Titlurile executorii remise băncii fără executare

numărul

11

25

1

37

valoarea

22,416.2

9,496.5

2

31,914.7

 

Totodată, Banca Națională a solicitat celor trei bănci în proces de lichidare publicarea lunară pe site-urile lor oficiale, într-un loc vizibil publicului, informații detaliate și actualizate cu privire la activele expuse spre vânzare prin licitații. Astfel, în conformitate cu prevederile art.386 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. lunar, începând cu 30.09.2016, publică pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse spre licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență acordate de BNM.

Informația respectivă poate fi vizualizată la accesarea paginilor web oficiale ale băncilor în cauză, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md/page/6342 (compartimentul „Info” privind procesul de lichidare);
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news (compartimentul „Știri”, informația publicată lunar cu titlul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/ (compartimentul „Info” privind lichidarea băncii).