• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.08.2021

Informația privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna iulie 2021La 30 iulie 2021, activele oficiale de rezervă au constituit 3 763,50 mil. dolari SUA, în descreștere cu 10,88 mil. dolari SUA în comparație cu 30 iunie 2021, când acestea au însumat 3 774,38 mil. dolari SUA.

Diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova: 14,80 mil. dolari SUA;
 • plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: 7,12 mil. dolari SUA;
 • intervențiile pe piața valutară internă sub formă de vânzări de valută: 4,95 mil. dolari SUA.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, creșterea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • intrările nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate: 6,08 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale: 4,0 mil. dolari SUA (inclusiv 1,77 mil. dolari SUA, echivalentul a 1,50 mil. EUR debursată de Asociația Internațională de Dezvoltare, în cadrul programului de răspuns de urgență la COVID-19);
 • înregistrarea suportului bugetar debursat de instituțiile Băncii Mondiale: 2,59 mil. dolari SUA (echivalentul a 2,17 mil. EUR);
 • veniturile din gestionarea rezervelor valutare: 0,56 mil. dolari SUA;
 • aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: 0,14 mil. dolari SUA;
 • intrările nete în contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: 0,13 mil. dolari SUA;
 • alte intrări nete: 2,49 mil. dolari SUA.


Tabel:
Activele oficiale de rezervă și activele externe nete, mii dolari SUA

 

Sold la 30 iulie 2021

Sold la 30 iunie 2021

Modificarea în  iulie 2021

Modificarea cumulativă de la finele anului 2020

Activele oficiale de rezervă

3 763 497,79

3 774 381,07

-10 883,28

-20 040,69

Activele externe nete

3 654 642,60

3 659 239,12

-4 596,52

12 412,88

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: