• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.02.2021

Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna ianuarie 2021La 29 ianuarie 2021, activele oficiale de rezervă au constituit 3 763,78 mil. dolari SUA, în descreștere cu 19,76 mil. dolari SUA în comparație cu 31 decembrie 2020, când acestea au însumat 3 783,54 mil. dolari SUA.

Diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova: 13,27 mil. dolari SUA;
 • deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: 13,07 mil. dolari SUA;
 • plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: 6,49 mil. dolari SUA;
 • plățile nete din contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: 0,13 mil. dolari SUA.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale: 5,35 mil. dolari SUA, dintre care granturi în sumă de 3,48 mil. dolari SUA debursate de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul unor proiecte de răspuns de urgență la COVID-19;
 • intrările nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate: 3,79 mil. dolari SUA;
 • intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută: 1,50 mil. dolari SUA;
 • veniturile din gestionarea rezervelor valutare: 0,82 mil. dolari SUA;
 • reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții: 0,20 mil. dolari SUA;
 • alte intrări nete: 1,54 mil. dolari SUA.


Tabel:
Activele oficiale de rezervă și activele externe nete, mii dolari SUA

 

Sold la
29 ianuarie 2021

Sold la
31 decembrie 2020

Modificarea în
ianuarie 2021

Modificarea cumulativă de la finele anului 2020

Activele oficiale de rezervă

3 763 775,20

3 783 538,48

-19 763,28

-19 763,28

Activele externe nete

3 629 003,17

3 642 229,72

-13 226,55

-13 226,55

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: