• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.01.2018

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011

Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 203-205 din 25.11.2011

Aprobată prin Hotărîrea
Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.256 din 17 noiembrie 2011
 


INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de întocmire de către bănci
a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă

Modificat şi completat prin:

HCA al BNM nr. 198 din 02.10.2014, MO al RM nr. 297-309 din 10.10.2014
HCA al BNM nr. 333 din 01.12.2016, MO al RM nr. 441-451 din 16.12.2016
HCA al BNM nr. 432 din 21.12.2017, MO al RM nr. 1-6 din 05.01.2018

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

1. Prezenta Instrucţiune are ca obiect modul de întocmire de către bănci din Republica Moldova a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă (în continuare Raport), în vederea efectuării unei analize complete a rulajului de numerar pe sistemul bancar al Republicii Moldova.

2. Raportul se întocmeşte conform machetelor prezentate la prezenta instrucţiune.
[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

3. Băncile întocmesc Raportul şi îl prezint la Banca Naţională a Moldovei.

4. Băncile prezintă Raportul cu includerea datelor privind circulaţia numerarului ale caselor de circulaţie, birourilor/aparatelor de schimb valutar şi bancomatelor.
[Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]
[Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

 

CAPITOLUL II
Structura raportului

5. Raportul cuprinde simbolurile (01-44), care reflectă toate operaţiunile în numerar efectuate prin intermediul caselor băncilor.
[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

6. La distribuirea operaţiunilor de casă conform simbolurilor Raportului se ţine cont de următoarele indicaţii:

Simbolul 01. Încasări de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

Încasările de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere şi încasările de la prestarea serviciilor de reparaţii ale articolelor de uz gospodăresc şi personale în conformitate cu Instrucţiunile metodologice privind „Statistica comerţului cu amănuntul, vânzarea şi repararea autovehiculelor, repararea obiectelor de uz casnic şi personale, stocurile de mărfuri”, aprobate prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în vigoare pentru perioada de raportare.
Încasările comerciale ale persoanelor juridice şi ale subdiviziunilor lor separate obţinute de la vânzarea mărfurilor prin decontări în numerar prin intermediul caselor lor, pentru care comerţul cu amănuntul nu este activitatea de bază.
[Pct.6, simbolul 01 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 02. Încasări de la întreprinderile care prestează servicii de transport

Încasările de numerar de la transportul feroviar, aerian, naval, transportul de mărfuri şi pasageri. Încasările de la deservirea călătorilor, plata pentru utilizarea lenjeriei de pat, serviciile hamalilor, păstrarea bagajului, încărcăturilor şi alte servicii legate de transportarea călătorilor şi încărcăturilor, de asemenea, încasările taxei de asigurare a călătorilor.
Încasările de numerar de la toate tipurile de transport local (inclusiv rutele internaţionale), indiferent de subordonarea întreprinderii (inclusiv întreprinderile pentru care prestarea acestor servicii nu este activitatea lor de bază): încasările de la transportul cu troleibuze, autobuze, microbuze, taxiuri de încărcături, cutere fluviale şi bacuri, poduri plutitoare şi alte tipuri de transport local. Încasările din vânzarea tichetelor şi abonamentelor pentru transportul public.

Simbolul 03. Încasări ale plăţilor pentru chirie şi servicii comunale

Încasările de numerar pentru chirie, inclusiv plata pentru cămin şi servicii comunale (energie electrică, agent termic, gaz, aprovizionare cu apă, canalizare, pentru transportarea deşeurilor menajere şi altele); plăţi pentru instalarea şi utilizarea telefonului, pentru utilizarea serviciilor de telefonie mobilă şi de internet, a radioului, televiziunii prin cablu, precum şi utilizarea antenelor colective de televiziune (inclusiv, încasările de numerar prin intermediul terminalelor de plăţi electronice); încasările de numerar pentru cazarea în hoteluri.

Simbolul 04. Încasări de la întreprinderile de divertisment

Încasările de numerar de la teatre, cinematografe, saloane foto şi video, cluburi, săli de concerte, de conferinţe, discoteci, circuri, muzee, expoziţii, parcuri de cultură şi odihnă, hipodromuri, stadioane, diferite jocuri distractive, inclusiv automate de joc, cazinouri, staţii de închiriere a bărcilor şi bicicletelor de apă, de la punctele de închiriere a instrumentelor muzicale, audio şi video, discurilor, precum şi de la organizaţiile sportive, de divertisment, inclusiv de la organizaţiile sindicale pentru măsurile teatrale desfăşurate, încasări de la studiouri cinematografice şi saloane video cooperative.

Simbolul 05. Încasări de la întreprinderile care prestează alte servicii

Încasările de numerar de la construcţia şi reparaţia locuinţelor (apartamentelor) şi alte servicii cu caracter de producţie.
Încasările de numerar de la băi, duşuri, spălătorii, curăţătorii chimice, frizerii, puncte de închiriere a obiectelor de menire social-culturală şi de uz gospodăresc, a vehiculelor, încasările de numerar de la parcările şi garajele cu plată ale automobilelor, bazele turistice şi de excursii, birourile de informaţii, policlinicile cu plată, de la vânzarea biletelor cu plată şi privilegiate la sanatorii şi case de odihnă, plăţile pentru întreţinerea copiilor la grădiniţe, creşe, tabere şi alte instituţii pentru copii, încasările de la instituţiile de tratament, staţiunile balneare şi alte organizaţii pentru acordarea serviciilor suplimentare celor care se odihnesc şi care nu au fost incluse în costul biletului; încasările de la punctele de distribuire a produselor lactate pentru copii, plata pentru studii la cursuri cu plată, şcoli de muzică şi alte instituţii de învăţământ (instituţii de învăţământ superior, colegii, licee, şcoli, gimnazii şi altele), plata serviciilor la piaţă, serviciilor cu caracter juridic, de la serviciile privind examinarea şi instalarea sistemelor de încălzire cu gaz, de la serviciile rituale, încasările din pază etc. cu excepţia serviciilor de reparaţie a articolelor electrice de uz gospodăresc şi personale. Totodată, aici sunt reflectate datele privind încasările de numerar de la darea în chirie a celulelor metalice, de la încasarea şi transportul de numerar şi alte valori precum şi de la alte servicii financiare.
Încasările de numerar de la prestarea serviciilor similare populaţiei de către întreprinderile pentru care prestarea de servicii nu este activitate de bază.
[Pct.6, simbolul 05 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 06. Încasări ale impozitelor şi taxelor

Încasările de numerar ale tuturor felurilor de impozite trecute la conturile bugetului de stat şi bugetelor locale, ale tuturor ratelor de asigurare intrate la conturile instituţiilor, care dispun de licenţă de desfăşurare a activităţii de asigurare pe teritoriul Republicii Moldova (în afară de taxa de asigurare a călătorilor şi bagajului), mijloacelor autoimpunerii, taxei unice pentru comerţ cu plată, veniturilor vamale şi taxei de stat, amenzilor (inclusiv încasările de numerar prin intermediul terminalelor de plăţi electronice), taxei pentru eliberarea paşapoartelor, actelor de identitate, pentru viza de reşedinţă, taxei balneare, impozitelor pentru posesorii de autovehicule, altor taxe trecute la buget, de asemenea, încasările taxei de către inspecţia auto pentru controlul tehnic şi înregistrarea automobilelor şi altor mijloace de transport.

Simbolul 07. Încasări pe conturile curente şi conturile de depozit ale persoanelor fizice

Încasările de numerar în casele băncilor şi prin intermediul bancomatelor (cash-in) pe conturile curente şi conturile de depozit ale persoanelor fizice.
[Pct.6, simbolul 07 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 08. Încasări de la întreprinderile Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Încasările de la întreprinderile poştale şi telegrafice ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, indiferent de sursa de formare a numerarului în casele întreprinderilor.

Simbolul 09. Încasări din efectuarea operaţiunilor valutare cu documentele de decontare

La acest simbol se reflectă:
a) încasări de numerar în moneda naţională ca rezultat al convertirilor (în cazul transferurilor efectuate la conturile de depozit şi la conturile curente ale persoanelor fizice în valută străină);
b) încasări de numerar în moneda naţională ca rezultat al convertirilor efectuate de persoanele fizice (în cazul transferurilor de mijloace băneşti în valută străină fără deschiderea contului bancar);

Simbolul 10. Încasări de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

Încasările de numerar (echivalentul în moneda naţională) de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice, precum şi de la vânzarea cecurilor de călătorie în valută străină de către birourile/aparatele de schimb valutar ale băncii şi clienţilor băncii (conform Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 01.12.2016).
[Pct.6, simbolul 10 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]
[Pct.6, simbolul 10 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

Simbolul 11. Încasări de la vânzarea tuturor tipurilor de valori mobiliare

Încasările în numerar de către bănci de la vânzarea valorilor mobiliare de stat şi a altor valori mobiliare prevăzute de legislaţia în vigoare.

Simbolul 12. Încasări pentru achitarea creditelor

Încasările de numerar pentru achitarea creditelor de către persoanele fizice şi persoanele juridice (în cazuri excepţionale) şi a dobânzii aferente.

Simbolul 13. Încasări de la vânzarea averii imobiliare

La acest simbol se înregistrează suma încasărilor de numerar obţinute de la vânzarea averii imobiliare a populaţiei, plăţile cotei de participare la construcţie (fără formarea cooperativei).
Încasările pe conturile cooperativelor de locuinţe, de construcţie a locuinţelor, garajelor şi ale altor cooperative de construcţie, încasările cotelor populaţiei: de participare, de înscriere, speciale, cu excepţia celor pentru chirie şi servicii comunale, care sunt reflectate la simbolul 03.

Simbolul 14. Încasări sub formă de ajutor financiar temporar, precum şi plăţile în fondul statutar

Încasările în numerar de către persoanele fizice pentru persoane juridice sub formă de ajutor financiar temporar sau sub formă de împrumut de la asociaţi, persoane terţe, etc., precum şi plăţile în fondul statutar.
[Pct.6, simbolul 14 completat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 15. Alte încasări

Toate încasările de numerar care nu au fost înregistrate la alte articole ale încasărilor. În special, la acest simbol se înregistrează:

a) cotizaţiile de membru în diferite societăţi, fonduri, organizaţii obşteşti şi benevole, plăţile pentru cooperativa de consum, vărsămintele cetăţenilor în diferite fonduri, încasările de la casele de ajutor reciproc şi lombarde, restituirea sumelor de decontare şi neutilizate primite de către întreprinderi, organizaţii, instituţii sub forma de cecuri de la bănci, inclusiv rambursarea creditelor bugetare neutilizate, încasările de la comercializarea averii fără stăpân, încasările în fondurile extrabugetare;
b) încasări de numerar sub forma de comision perceput de bănci din emiterea/deservirea cardurilor bancare persoanelor fizice;
c) încasări de la arenda terenurilor agricole şi de la darea în locaţiune a terenurilor cu altă destinaţie;
d) încasări sub formă de donaţii de binefacere;
e) încasări ale taxelor pentru eliberarea licenţelor;
f) încasări sub formă de cote de participare la licitaţii;
g) încasări din vânzările facturilor;
h) încasări sub formă de comisioane de la realizarea monedelor comemorative şi jubiliare;
i) restituirea salariilor şi a altor plăţi similare
j) vărsămintele suplimentare efectuate de către persoane juridice la carduri de afaceri;
k) alte încasări.
[Pct.6, simbolul 15 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]
[Pct.6, simbolul 16 exclus prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 17. Soldul caselor de circulaţie ale băncilor la începutul perioadei gestionare

Soldul numerarului în moneda naţională în casele de circulaţie ale băncilor înregistrat la conturile bilanţiere ale grupei 1000 „Numerar în casă şi alte valori monetare” la începutul perioadei gestionare.

Simbolul 18. Încasări de numerar de la alte bănci

Depunerile de numerar în moneda naţională în casele de circulaţie ale băncilor din casele altor bănci.
[Pct.6, simbolul 18 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 19. Încasări de numerar de la Banca Naţională a Moldovei

Depunerile de numerar în moneda naţională în casele de circulaţie ale băncilor din casa centrală a Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct.6, simbolul 19 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 20. Încasări în casa de circulaţie din casele filialelor subordonate

Depuneri de numerar în moneda naţională în casele de circulaţie ale băncilor din casele filialelor subordonate (inclusiv restituirea mijloacelor băneşti de către birourile/aparatele de schimb valutar), precum şi retragerea numerarului din bancomate.
[Pct.6, simbolul 20 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]
[Pct.6, simbolul 20 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

Simbolul 25. Eliberări pentru salarii

Eliberări de numerar pentru plata salariilor în conformitate cu partea a II „Câştigurile salariale ale personalului angajat” din Precizările metodologice statistice privind „Efectivul şi câştigurile salariale ale personalului angajat” aprobate prin ordinul Biroului Naţional de Statistică nr.87 din 29 iulie 2004.
Eliberări de numerar ale unităţilor militare şi ale instituţiilor Ministerului Apărării, ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate şi ale altor departamente care, conform activităţii lor nu indică destinaţia specială a sumelor primite.

Simbolul 26. Eliberări pentru burse

Eliberări de numerar pentru plata burselor studenţilor instituţiilor de învăţământ superior, elevilor de la colegii şi de la alte instituţii de învăţământ indiferent de subordonarea lor.

Simbolul 27. Eliberări pentru alte cheltuieli neincluse în salarii şi pentru plăţile sociale

Eliberări de numerar pentru alte cheltuieli în conformitate cu punctele 14-20 din partea a II „Câştigurile salariale ale personalului angajat” din Precizările metodologice statistice privind „Efectivul şi câştigurile salariale ale personalului angajat”, aprobate prin ordinul Biroului Naţional de Statistica nr.87 din 29 iulie 2004, cu excepţia indemnizaţiilor de asigurare socială şi a altor plăţi din fondul de asigurări sociale, din fondul de pensii şi alte fonduri extrabugetare, care se ţin la evidenţă la simbolul 29 "Eliberări pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare".
La acest simbol se includ cheltuielile de deplasare, precum şi ajutorul material primit de la sindicate şi fondurile de solidaritate.

Simbolul 28. Eliberări pentru achiziţionarea produselor agricole

Eliberări de numerar pentru achiziţionarea produselor agricole şi a materiei prime de la populaţie de către întreprinderile şi organizaţiile comerciale, de achiziţionare şi de altă natură, al căror statut (certificat) prevede efectuarea acestor achiziţii; achiziţii de pe piaţă (de la persoane particulare) ale produselor agricole de către întreprinderile de alimentaţie publică, sanatorii, case de odihnă, spitale, instituţii preşcolare etc. pentru necesităţile proprii.

Simbolul 29. Eliberări pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare

Eliberări de numerar pentru plata tuturor tipurilor de pensii, indemnizaţii, despăgubiri de asigurare şi alte plăţi efectuate din fondurile de asigurări sociale, de pensii şi alte fonduri extrabugetare.

Simbolul 30. Eliberări de numerar din conturile curente şi din conturile de depozit

Eliberări de numerar din conturile curente şi din conturile de depozit (cu excepţia eliberărilor din conturile de card) ale persoanelor fizice, inclusiv dobînda calculată la acestea.
[Pct.6, simbolul 30 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 31. Eliberări pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice

Eliberări de numerar pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice, ca rezultat al operaţiunilor valutare, efectuate de bănci şi de birourile/aparatele de schimb valutar ale băncii şi clienţilor băncii, precum şi cumpărarea cecurilor de călătorie în valută străină (conform Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 01.12.2016).
[Pct.6, simbolul 31 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]
[Pct.6, simbolul 31 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

Simbolul 32. Eliberări pentru efectuarea operaţiunilor valutare în baza documentelor de decontare

La acest simbol se reflectă:
a) Eliberări de numerar în moneda naţională ca rezultat al convertirilor (în cazul transferurilor efectuate din conturile de depozit şi din conturile curente ale persoanelor fizice în valută străină);
b) Eliberări de numerar în moneda naţională ca rezultat al convertirilor efectuate de persoanele fizice (în cazul transferurilor de mijloace băneşti în valută străină fără deschiderea contului bancar).

Simbolul 33. Eliberări pentru alimentarea întreprinderilor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Eliberări de numerar întreprinderilor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Simbolul 34. Eliberări pentru plata dividendelor, veniturilor, amortizarea şi cumpărarea tuturor tipurilor de valori mobiliare

Eliberări de numerar pentru plata dividendelor, veniturilor, amortizarea şi cumpărarea de către bănci a tuturor tipurilor de valori mobiliare.

Simbolul 35. Eliberări sub formă de credite persoanelor fizice

Eliberări de numerar sub formă de credite destinate persoanelor fizice, precum şi eliberări din casele ale băncii prin intermediul cardurilor de credit pentru construcţia locuinţelor, cumpărarea animalelor, amenajarea gospodăriilor şi pentru alte scopuri.
[Pct.6, simbolul 35 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 36. Eliberări pentru darea în locaţiune a încăperilor, precum şi pentru arenda terenurilor şi altor bunuri agricole

Eliberări de numerar pentru darea în locaţiune a încăperilor, precum şi pentru arenda terenurilor şi altor bunuri agricole.

Simbolul 37. Restituirea plăţilor în fondul statutar şi a ajutorului financiar temporar

Eliberări de numerar pentru restituirea de către persoanele juridice persoanelor fizice a plăţilor în fondul statutar, a ajutorului financiar temporar şi a împrumuturilor de la asociaţi, persoane terţe etc.
[Pct.6, simbolul 37 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 38. Eliberări de mijloace băneşti din bancomate

Eliberări de numerar din bancomate prin intermediul cardurilor bancare (de debit și de credit).
[Pct.6, simbolul 38 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 39. Eliberări de numerar din conturile de card

Eliberări de numerar din conturile de card ale persoanelor fizice din casele băncilor.
[Pct.6, simbolul 39 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 40. Eliberări în alte scopuri

Toate eliberările nereflectate la alte articole de cheltuieli. În special, la acest simbol se reflectă:

a) eliberările punctelor şi magazinelor de achiziţionare aferente procurării obiectelor, metalelor şi pietrelor preţioase, magazinelor de consignaţie şi celor comerciale privind plăţile către comitenţi; eliberările organizaţiilor de cultură pentru procurarea operelor de artă şi anticariat; pentru achiziţionarea deşeurilor de materie primă, a metalului uzat şi a articolelor rudimentar-meşteşugăreşti, pentru procurarea recipientelor de sticlă de la populaţie; pentru plăţile donatorilor, pentru restituirea impozitelor, cotelor şi taxelor de participare la construcţia de locuinţe (fără constituirea cooperativei) şi altor plăţi;
b) eliberările aferente plăţii adaosurilor şi diurnelor specialiştilor străini, eliberările privind plata taxelor de transport feroviar etc., transportului auto de la diverse persoane, cheltuieli de poştă şi telegraf;
c) eliberările aferente plăţii cheltuielilor de cancelarie şi altor cheltuieli de gospodărie;
d) eliberările de mijloace aferente operaţiunilor efectuate de lombard;
e) alte eliberări.

[Pct.6, simbolul 40 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 41. Soldul caselor de circulaţie ale băncilor la sfârşitul perioadei gestionare

Soldul numerarului în moneda naţională în casele băncilor înregistrat la conturile bilanţiere ale grupei 1000 „Numerar în casă şi alte valori monetare” la sfârşitul perioadei gestionare.

Simbolul 42. Eliberări de numerar din casa de circulație a băncii în casele altor bănci

Depunerile de numerar în moneda naţională din casele de circulaţie ale băncilor în casele altor bănci.
[Pct.6, simbolul 42 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 43. Eliberări de numerar din casa de circulație a băncii în casa centrală a Băncii Naţionale a Moldovei

Depunerile de numerar în moneda naţională din casele de circulaţie ale băncilor în casa centrală a Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct.6, simbolul 43 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

Simbolul 44. Eliberări de numerar din casa de circulație a băncii în filiale

Suma numerarului în moneda naţională depusă din casele de circulaţie ale băncilor în filiale (inclusiv, alimentarea birourilor/aparatelor de schimb valutar precum şi a bancomatelor propriei reţele a băncii).
[Pct.6, simbolul 44 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]
[Pct.6, simbolul 44 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

[Pct.6, simbolul 45 exclus prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

[Pct.6, simbolul 46 exclus prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

CAPITOLUL III
Modul de întocmire şi prezentare a Raportului

7. În Raport se includ sumele încasate/eliberate prin intermediul caselor băncilor (simbolurile 01-15 şi 25-40) şi numărul total al operaţiunilor conform datelor evidenţei contabile din registrele de casă, indicând simbolurile în baza ordinelor de încasare, ordinelor de eliberare şi cecurilor de călătorie. Toate simbolurile din Raportul ORD01.09A ce ţin cont de volumul operaţiunilor de casă reflectă operaţiunile efectuate în moneda naţională.
[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

8. Simbolurile Raportului se determină după sursa de constituire a mijloacelor băneşti menţionată în fiecare document de încasare, cum ar fi, spre exemplu: încasările din comerţ, încasările privind chiria, mijloacele băneşti neutilizate primite de bănci pentru plata salariilor etc. Agenţii economici care au încasări din diferite surse indică suma încasărilor pe fiecare sursă.

9. Suma totală zilnică a încasărilor (simbolurile 01-15) şi eliberărilor (simbolurile 25-40), cu excepţia soldurilor casei reflectate la simbolurile 17 şi 41 trebuie să corespundă cu suma totală zilnică a operaţiunilor de debit şi credit ale conturilor bilanţiere ale grupei 1000 „Numerar în casă şi alte valori monetare”.
[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

10. La alimentarea şi returnarea mijloacelor băneşti în/din bancomatele şi birourile/aparatele de schimb valutar ale băncii, banca utilizează 2 simboluri de casă – 44 ”Eliberări de numerar din casa de circulație a băncii în filiale ” şi 20 ”Încasări în casa de circulaţie din casele filialelor subordonate ” (20 şi 44).
[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]
[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

11. La eliberarea banilor în numerar din bancomate (cu utilizarea cardurilor) se micşorează soldul casei bancomatelor şi se măreşte suma simbolului 38 ”Eliberări de mijloace băneşti din bancomate”. La eliberarea banilor în numerar din birourile/aparatele de schimb valutar ale băncilor se micşorează soldul casei de schimb valutar şi se măreşte suma simbolului 31 „Eliberări pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice”.
[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]
[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

111. Tranzacțiile de schimb valutar cu persoanele fizice, care ulterior sunt revocate, precum și comisioanele aferente acestora, nu se reflectă în Raportul ORD01.09A. Concomitent, însăși operațiunile de revocare a tranzacțiilor susmenționate, de asemenea, nu se reflectă în Raportul respectiv.
[Pct.111 introdus prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

12. La finele perioadei gestionare pentru volumul operaţiunilor efectuate prin intermediul caselor băncilor în vederea întocmirii Raportului ORD01.09A se reflectă sumele totale ale rulajului de casă pentru luna respectivă la fiecare simbol al încasărilor şi eliberărilor. Soldurile zilnice ale casei la simbolurile 17 şi 41 nu se sumează. La simbolul 17 se înregistrează soldul casei la data de 1 a lunii gestionare, iar la simbolul 41 – soldul casei în ultima zi lucrătoare a lunii gestionare.
[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

13. Descifrarea sumelor încasărilor reflectate la simbolul 18 şi ale eliberărilor reflectate la simbolul 42 se prezintă la Banca Naţionala a Moldovei conform Raportului ORD01.09B cu indicaţia instituţiei, din casa căreia au fost încasate (în casa căreia au fost eliberate) mijloacele băneşti, suma încasărilor/eliberărilor şi suma comisioanelor ridicate pentru serviciile de încasare/ eliberare a banilor.
[Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

[Pct.14 exclus prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

15. Sumele totale se reflectă în Raportul din anexa în lei cu două zecimale prin rotunjire.
[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.333 din 01.12.2016]

16. În Raportul ORD01.09A se calculează sumele totale pe încasări şi eliberări precum şi numărul operaţiunilor prevăzute de Raport, sumele totale particulare şi pe simboluri separate. Datele de la simbolurile 17-20 şi 41-44 nu se includ în sumele totale ale încasărilor şi eliberărilor.
[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

161. În raportul ORD0109B se includ toate tranzacțiile interbancare cu numerar, inclusiv operațiunile de schimb a nominalului între bănci. În cazul dat se vor reflecta ambele tranzacții - de încasare și de eliberare a numerarului de către fiecare banca.
[Pct.161 introdus prin Hot.BNM nr.333 din 01.12.2016]

162. În Raportul ORD0109B sunt reflectate sumele efectiv primite/eliberate de către banca-raportor.
[Pct.162 introdus prin Hot.BNM nr.333 din 01.12.2016]

17. Băncile din Republica Moldova prezintă la Banca Naţională a Moldovei Raportul ORD01.09A lunar până la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară. Raportul ORD01.09B se prezintă zilnic, în următoarea zi lucrătoare după data gestionară. În cazul în care data limită până la care se transmit rapoartele este o zi nelucrătoare, acestea se transmit cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare.
[Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.198 din 02.10.2014]

 

Anexă
la Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă

ORD0109

codul băncii

Codul formularului

ORD 01.09A

Raport privind volumul operațiunilor de casă al băncii

la situația din_________20___

lei

Nr.

Denumirea indicatorilor (încasări şi eliberări)

Simbol

Suma

Numărul de operaţii

A

B

C

1

2

1

ÎNCASĂRI (01-15)

 

 

  Încasări de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

01

 

 

  Încasări de la întreprinderile care prestează servicii de transport

02

   
  Încasări ale plăţilor pentru chirie şi servicii comunale

03

   
  Încasări de la întreprinderile de divertisment

04

   
  Încasări de la întreprinderile care prestează alte servicii

05

   
  Încasări ale impozitelor şi taxelor

06

   
  Încasări pe conturile curente şi conturile de depozit ale persoanelor fizice

07

   
  Încasări de la întreprinderile Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

08

   
  Încasări din efectuarea operaţiunilor valutare cu documentele de decontare

09

   
  Încasări de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice>

10

   
  Încasări de la vânzarea tuturor tipurilor de valori mobiliare

11

   
  Încasări pentru achitarea creditelor

12

   
  Încasări de la vânzarea averii imobiliare

13

   
  Încasări sub formă de ajutor financiar temporar, precum şi plăţile în fondul statutar

14

   
  Alte încasări

15

   
 

Sold initial si alimentări ale casei de circulatie

   
  Soldul caselor de circulaţie la începutul perioadei gestionare

17

   
  Incasări de numerar de la alte bănci

18

   
  Încasări de numerar de la Banca Naţională a Moldovei

19

   
  Încasări în casa de circulaţie din casele filialelor subordonate

20

   
 

ELIBERĂRI (25-40)

   
  Eliberări pentru salarii

25

   
  Eliberări pentru burse

26

   
  Eliberări pentru alte cheltuieli neincluse în salarii şi pentru plăţile sociale

27

   
  Eliberări pentru achiziţionarea produselor agricole

28

   
  Eliberări pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare

29

   
  Eliberări de numerar din conturile curente şi din conturile de depozit

30

   
  Eliberări pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice

31

   
  Eliberări pentru efectuarea operaţiunilor valutare în baza documentelor de decontare

32

   
  Eliberări pentru alimentarea întreprinderilor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

33

   
  Eliberări pentru plata dividendelor, veniturilor, amortizarea şi cumpărarea tuturor tipurilor de valori mobiliare

34

   
  Eliberări sub formă de credite persoanelor fizice

35

   
  Eliberări pentru darea în locaţiune a încăperilor, precum şi pentru arenda terenurilor şi altor bunuri agricole

36

   
  Restituirea plăţilor în fondul statutar şi a ajutorului financiar temporar

37

   
  Eliberări de mijloace băneşti din bancomate

38

   
  Eliberări de numerar din conturile de card

39

   
  Eliberări în alte scopuri

40

   
 

Sold final si alte eliberări din casa de circulatie

   
  Soldul caselor de circulaţie ale băncilor la sfârşitul perioadei gestionare

41

   
  Eliberări de numerar din casa de circulație în casele altor bănci

42

   
  Eliberări de numerar din casa de circulație în casa centrală a Băncii Naţionale a Moldovei

43

   
  Eliberări de numerar din casa de circulație a băncii în filiale

44

   

Data întocmirii “__” ____________ 20_
Executorul şi numărul de telefon ____________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă,ORD 01.09B;
HCA BNM nr. 256 din 17 noiembrie 2011 cu modificările şi completările ulterioare
.

 

ORD0109

Codul băncii

Codul formularului

ORD 01.09B

Informația privind operațiunile interbancare cu numerar în monedă națională

la situația din_________20___

(lei)

Nr.
d/o

Denumirea insitiției

Numerar incasat

Numerar eliberat

suma

comision

suma

comision

A

B

1

2

3

4

1

         

         

 

Data întocmirii “__” ____________ 20_
Executorul şi numărul de telefon ____________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă,ORD 01.09B;
HCA BNM nr. 256 din 17 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.