• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.02.2024

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024)

 

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

H O T Ă R Â R E  
Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire
la raportarea organizațiilor de creditare nebancară
nr. 15 din 19.01.2024

( în vigoare 01.07.2024 )

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 58-60 art.128 din 08.02.2024

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1906 din 23 ianuarie 2024
Ministru _____Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.5 alin.(1) lit. p), art.11 alin.(1), art.72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art. 21 și art. 23 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 108-112, art. 200), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

 1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară (se anexează).
 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2024.
 3. Organizațiile de creditare nebancară vor asigura prezentarea primelor rapoarte întocmite conform Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, după cum urmează:
    a) pentru rapoartele specificate la pct.4 subpct.1) și 2) din instrucțiune, raportarea va fi efectuată pentru activitatea aferentă trimestrului III al anului 2024;
    b) pentru raportul specificat la pct.4 subpct.3) din instrucțiune, raportarea va fi efectuată pentru situația din 31 decembrie 2024.


Președintele
Comitetului executiv

Anca-Dana DRAGU

Chișinău, 19 ianuarie 2024.
Nr. 15.

 

descarcă Instrucțiunea:       PDF       DOC


Lista codurilor OCN individuale atribuite de către BNM, utilizate în scop de raportare în formularul OCN0108 din anexa nr. 9 la Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024):