• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2021

Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.70/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.117-121, art.492)

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire
şi prezentare de către băncile în proces de lichidare
a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii

nr. 70  din  22.04.2021
( în vigoare 14.07.2021 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.117-121 art. 492 din 14.05.2021

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1643 din 5 mai 2021
Ministru ____ Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul art.11 alin.(1) şi (2) şi art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, şi art.386 alin.(7) din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii (se anexează).
 2. Se abrogă Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor şi informaţiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.87/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.144-148 art.861), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.1209 din 19 aprilie 2017.
 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV

Octavian ARMAŞU

Nr.70. Chişinău, 22 aprilie 2021.

 

descarcă:       PDF       DOC

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).