• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.11.2017

Proiectul HCE al BNM pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

27.11.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională iniţiază, începând cu 27 noiembrie 2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei ”Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 206-215, art.1833). ”

Scopul proiectului este corelarea prevederilor Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară cu Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova şi asigurarea veridicităţii datelor statisticii monetare în sistemul bancar al Republicii Moldova.

Elaborarea proiectului de decizie este condiţionată de modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, precum şi de necesitatea reglementării problemelor apărute în procesul de aplicare a instrucţiunii.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licenţiate din Republica Moldova şi Banca Naţională a Moldovei.

Impactul estimat al proiectului de decizie este corespunderea conţinutului Raportului privind statistica monetară cu Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, precum şi perfecţionarea analizei datelor statisticii monetare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 11 alin.(1), art. 27 alin. (1) lit. c) şi art. 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 8 decembrie 2017 pe adresa electronică: dsmf.drs@bnm.md sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chișinău, bd.Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei ”Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011” şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
“Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate
a Raportului privind statistica monetar
ă, aprobate prin Hotărârea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011”

 

Proiectul Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei ”Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011” (în continuare instrucţiune) a fost elaborat în conformitate cu art. 11 alin.(1), art. 27 alin. (1) lit. c) şi art. 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare.

Necesitatea completării şi modificării instrucţiunii este determinată, în principal, de modificările şi completările operate la Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova. Modificările și completările Planului de conturi au condus și la modificarea Raportului privind statistica monetară (în continuare raport), și anume: includerea în raport a conturilor sintetice aferente înregistrării pierderilor din credit așteptate, prin evidența separată a reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare pe parcursul a 12 luni și a reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare pe toată durata de viață a instrumentului financiar, a celor aferente depozitelor overnight plasate de către persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate, precum și ? celor aferente dobânzilor acestora, a conturilor aferente mijloacelor bănești ale executorilor judecătorești depuse/transferate aferente cauțiunilor şi sumelor rezultate din executarea silită şi din alte activităţi procesuale, precum şi spezele de executare şi taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, care conform art.28 din Legea nr.113 din 17.06.2010 nu pot fi urmărite în baza pretențiilor creditorilor executorului judecătoresc, precum și a conturilor aferente evidenței dobânzilor negative la plasările la termen în bănci pentru care banca trebuie să achite dobânzi și respectiv dobânzile ce urmează să fie primite? la depozitele la termen primite? de la bănci.??

Totodată, instrucţiunea a fost completată cu descrierea mai detaliată a creditelor acordate / împrumuturilor primite în lei moldoveneşti, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta străină la care se ataşează și care potrivit Ghidului de compilare a datelor pentru statistica monetară și financiară (MGFSM a. 2016) (variantă publicată în proiect) trebuie să fie reflectate în raport drept credite / împrumuturi în valută.

Modificările raportului vor contribui la asigurarea veridicităţii datelor statisticii monetare existente.

În special, modificările vizează următoarele aspecte:

 • conturile aferente depozitelor incluse în masa monetară ale subsectorului instituţional “ Persoane fizice care practică activitate” sunt completate cu conturile aferente mijloacelor bănești ale executorilor judecătorești depuse/transferate aferente cauțiunilor şi sumelor rezultate din executarea silită şi din alte activităţi procesuale, precum şi spezele de executare şi taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc care, conform art.28 din Legea nr.113 din 17.06.2010, nu pot fi urmărite în baza pretențiilor creditorilor executorului judecătoresc; precum și cu conturile aferente depozitelor overnight plasate de către persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate;
 • conturile aferente depozitelor incluse în masa monetară ale subsectoarelor instituţionale, “Mediul financiar nebancar”, “Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public”, “Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat “, “Persoane fizice care practică activitate“, “Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei“, precum și conturile aferente depozitelor excluse din masa monetară ale sectorului “Nerezidenţi“ sunt completate cu conturile aferente depozitelor overnight plasate de către persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate, precum și cu conturile aferente dobânzilor acestora etc.

Aplicarea modificărilor și completărilor prevăzute în proiect va conduce la atingerea unui grad mai înalt de corectitudine în reflectarea și analiza datelor statisticii monetare şi, ca urmare, a deciziilor luate în bază acestor date.