• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.07.2016

Proiectul Twinning în desfășurare (mai-iulie 2016)

 

La data de 22 iulie 2016 a avut loc cea de a patra ședință a Comitetului decizional al proiectului Twinning aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor UE. În cadrul ședinței s-au discutat progresele înregistrate pe marginea proiectului și s-au constatat următoarele:

 1. A fost continuat procesul de elaborare a proiectelor de lege și de regulamente pentru transpunerea acquis-ului european în actele normative naționale. Proiectele respective în prima variantă sau, după caz, în variantă finală au fost remise spre coordonare partenerilor de Twinning.
 2. În luna mai a fost expediată o scrisoare Delegației Uniunii Europene cu solicitarea de clarificare sau prezentare a opiniei în privința nepreluării unor norme ale Directivei 2013/36/UE și Regulamentului 575/2013 în proiectul noii legi bancare, raspunsul fiind recepționat în luna iunie.
 3. La 30 iunie 2016, în urma discuțiilor cu CNPF a fost luată decizia ca cerințele prudențiale reglementate în cadrul european aplicabile atât băncilor, cât și societăților de investiții se vor regăsi doar în proiectul legii elaborate de către BNM.
 4. Au fost organizate 2 întruniri cu reprezentanții sectorului bancar pentru a discuta prevederile cadrului european și modul în care acestea vor fi transpuse în actele normative ale BNM. În cadrul acestor întruniri, au fost prezentate succinct proiectele inițiale elaborate în cadrul proiectului, precum proiectul noii legi bancare și anumite regulamente în aplicarea acesteia.

Proiectul se derulează conform planului de lucru inițial aprobat ca parte componentă a Contractului proiectului Twinning și are ca scop fortificarea esențială a reglementării bancare și dezvoltarea instrumentelor de supraveghere disponibile pentru a asigura o gestionare adecvată a riscurilor în bănci comparabilă cu cele mai bune practici în acest sens din Uniunea Europeană.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).