• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.11.2019

Raportul de stabilitate financiară 2018Raportul de stabilitate financiară 2018

 

Sumar

Pe parcursul anului 2018, sistemul financiar al Republicii Moldova a fost caracterizat de un nivel înalt de reziliență și, în același timp, de evoluții neuniforme ale riscurilor cu care se confruntă.

Pe fundalul unei creșteri economice marcate de vulnerabilități interne (majorarea deficitului balanței de plăți, inflație volatilă) și externe (tensiuni comerciale internaționale, Brexit-ul), sistemul financiar contribuie destul de modest la redresarea situației economice. Totodată, asistăm la revenirea procesului de creditare din partea băncilor pe un trend pozitiv. Creditarea populației (persoanelor fizice) a avut dinamici ascendente, finanțările fiind acordate atât de sectorul bancar, cât și de cel nebancar. De asemenea, pe parcursul anului a luat amploare fenomenul creditării ipotecare.

Sectorul bancar a realizat performanțe financiare satisfăcătoare, menținându-și pozițiile solide de profitabilitate și solvabilitate. Băncile și-au păstrat  gradul de capitalizare adecvat în procesul de tranziție la cerințele Basel III. În această perioadă au avut loc modificări în structura acționariatului bancar, la trei bănci au venit acționari internaționali de calitate.

Pe parcursul anului 2018, băncile au înregistrat un nivel favorabil de lichiditate, iar excedentul de lichiditate din sectorul bancar nu a crescut semnificativ pe fondul activizării direcționării activelor lichide pentru creditare, astfel, anul precedent  reprezentând o perioadă de revenire a gradului de intermediere bancară la tendințe pozitive. Cu toate acestea, nivelul ridicat al lichidităților duce la persistența unor riscuri complementare, în consecință, menținerea mijloacelor disponibile în active lichide în detrimentul creditării economiei reale are efecte pe termen mediu asupra creșterii economice și ar putea determina materializarea riscurilor inflaționiste viitoare, legate de posibila accelerare a creditării cu direcționarea mijloacelor respective în economie într-o perioadă scurtă de timp.

Evoluția accelerată a sectorului de creditare nebancară a continuat, iar creditarea nebancară a populației a crescut într-un ritm superior creditării bancare și creșterii economiei naționale. Această tendință creează premise pentru acumularea riscurilor în sectorul de creditare nebancară și pentru creșterea nivelului general de îndatorare a populației. Riscul de credit aferent creditelor atașate la valută străină rămâne a fi un risc major care poate contribui la creșterea expunerii debitorilor, la fragilizarea situației lor financiare și, respectiv, la creșterea riscului de nerambursare a împrumuturilor în cazul fluctuațiilor nefavorabile a cursului valutar.

Condițiile stabilite pe piața financiară denotă importanța alinierii cerințelor de reglementare și supraveghere aplicabile sectoarelor bancar și nebancar la standardele și practicile internaționale din domeniu. Per general, anul 2018 este caracterizat prin numeroase realizări în contextul consolidării stabilității financiare. Printre acestea putem enumera ajustarea cadrului de reglementare și supraveghere bancară la Basel III, aprobarea Legii cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, îmbunătățirea schemei de garantare a depozitelor bancare și creșterea plafonului de garantare la 20 mii lei în prezent și la 50 mii din anul 2020 și aprobarea Legii cu privire la organizațiile nebancare de creditare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: