Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.04.2024

Ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 29 martie 2024

 

Comitetul Național de Stabilitate Financiară, în componență extinsă, s-a reunit în ședință ordinară la data de 29 martie 2024, conform calendarului ședințelor ordinare pentru anul curent, agreat de Comitet la data de 11 decembrie 2023.

În cadrul ședinței au fost examinate riscurile din sectorul bancar, sectorul creditării nebancare și sectorul asigurărilor, precum și acțiunile întreprinse sau inițiate de autoritățile de supraveghere pentru atenuarea  acestor riscuri.

Totodată, în cadrul ședinței a fost examinat statutul implementării recomandării CNSF, transmise în adresa Guvernului, privind elaborarea unui mecanism de efectuare a tranzacțiilor back-to-back pentru sectorul asigurări, similar celui aplicat în sectorul bancar, aprobată în ședința din 29 martie 2023.  Astfel, în cadrul discuțiilor, Comitetul a convenit asupra înaintării, în adresa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a propunerilor de amendare a Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice în acest sens, conform domeniilor de competență ale ministerului.

Următoarea ședință ordinară a Comitetului Național de Stabilitate Financiară este planificată pentru luna iunie 2024.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).