• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.02.2022

Situațiile financiare condensate pentru 6 luni incheiate la 30 iunie 2021Situațiile financiare consolidate condensate

Situațiile financiare individuale condensate


Aceste rapoarte elucidează starea financiară a Băncii Naționale și nu au legătură directă cu obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Situațiile financiare condensate ale Băncii, pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2021, sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei și ale Standardului Internațional de Contabilitate 34 (IAS 34) „Raportarea financiară interimară”.

Situațiile financiare condensate nu cuprind toate informațiile și dezvăluirile din Situațiile financiare anuale și trebuie analizate împreună cu Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (SIRF).

Situațiile financiare condensate sunt întocmite conform acelorași politici contabile, principii și metode de evaluare a activelor, obligațiunilor, capitalului și rezervelor, veniturilor și cheltuielilor, aplicate la întocmirea celor mai recente Situații financiare anuale ale Băncii Naționale a Moldovei.

Situațiile financiare condensate sunt prezentate în lei moldovenești (MDL), unitatea monetară a Republicii Moldova, valorile fiind rotunjite până la mii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).