• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a discutat cu șeful reprezentanței Băncii Europene de Investiții (BEI) în Moldova, Alberto Carlei, despre prioritățile de colaborare rezultate, pe de o parte, din perspectiva procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, iar pe de alta, din nevoia impulsionării creditării și intermedierii financiare.

Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în frunte cu guvernatoarea Anca Dragu, și ai Băncii Mondiale în Republica Moldova, alături de directoarea de țară, Inguna Dobraja, au avut o întrevedere oficială, pe data de 14 februarie 2024.

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) au încheiat astăzi un acord de cooperare. Documentul a fost semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, si rectorul USARB, Natalia Gașițoi. 

Prognoza actuală a inflației, față de cea din raportul asupra inflației anterior, a fost revizuită nesemnificativ în sens descendent în trimestrul I 2024 și ascendent pentru restul perioadei comparabile.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la conferința la nivel înalt „Independența băncii centrale într-o lume în schimbare”, organizată la 9 februarie 2024 la Bruxelles pentru membrii constituenței Fondului Monetar Internațional (FMI) din care face parte Republica Moldova.

Interviul guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei Anca Dragu pentru Ziarul financiar, România.

Lista birourilor de schimb valutar ale băncilor licenţiate, precum şi lista punctelor de schimb valutar ale hotelurilor şi a caselor de schimb valutar care deţin licenţa BNM privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1 februarie 2024.

Discuțiile s-au axat pe mai multe subiecte, cum ar fi: cooperarea internațională în scopul consolidării instituțiilor financiare, modernizarea sistemului de plăți, securitatea cibernetică, precum și independența și integritatea băncii centrale și îmbunătățirea cadrului legal.

 

O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, se află, în perioada 25-26 ianuarie, în vizită de lucru la București.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, s-a întâlnit cu elevii Liceului Teoretic Republican „Aristotel”, pentru a discuta despre ceea ce înseamnă o bancă centrală, fenomene monetare și cum funcționează economia.

Sistemul bancar al Republicii Moldova a încheiat anul 2023 cu rezultate pozitive. Totodată, Banca Națională a întreprins măsurile necesare de supraveghere bancară pentru a asigura stabilitatea și viabilitatea sistemului bancar al Republicii Moldova.

Noul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a fost prezentată echipei băncii centrale de către președintele parlamentului, Igor Grosu.

Vezi mai mult