Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.05.2024

Decizia de politică monetară, 07.05.2024
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 7 mai 2024, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

 1. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 3,60 la sută anual.
 2. Se stabilesc ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight, la nivelul de 5,60 la sută anual;
    b) la depozitele overnight, la nivelul de 1,60 la sută anual.
 3. Se diminuează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă după cum urmează:
    a) începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 iunie 2024 – 15 iulie 2024, de la 33,0 la sută la nivelul de 31,0 la sută din baza de calcul;
    b) începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 iulie 2024 – 15 august 2024, de la 31,0 la sută la nivelul de 29,0 la sută din baza de calcul.
 4. Se diminuează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă după cum urmează:
    a) începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă 16 iunie 2024 – 15 iulie 2024, de la 43,0 la sută la nivelul de 41,0 la sută din baza de calcul;
    b) începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă 16 iulie 2024 – 15 august 2024, de la 41,0 la sută la nivelul de 39,0 la sută din baza de calcul.

Comitetul executiv al BNM a aprobat spre publicare Raportul asupra inflației, mai 2024.


Banca Națională a Moldovei urmărește încetinirea descreșterii inflației și menținerea acesteia în limitele intervalului de variație a țintei, prin stimularea în continuare a cererii agregate, inclusiv prin încurajarea consumului și a investițiilor, echilibrarea economiei naționale și ancorarea așteptărilor inflaționiste.

Decizia prelungește relaxarea politicii monetare începută în decembrie 2022. Efectele se vor transmite în continuare treptat prin scăderea ratelor de dobândă pe piețele monetară, de depozit și de credit.

Prognoza curentă adeverește, în general, tendințele prevăzute anterior.

Inflația anuală a coborât până la nivelul de 3,9 la sută în martie 2024 sau cu 0,3 puncte procentuale față de decembrie 2023, fiind nesemnificativ mai joasă decât s-a așteptat. Abaterea a fost cauzată, în principal, de prețurile reglementate, din cauza întârzierii ajustării tarifelor la servicii medicale și a scăderii tarifului la gazul natural în februarie curent.

Cererea dezinflaționistă, reducerea prețurilor la produsele alimentare pe piața internațională, recolta bogată din anul trecut, micșorarea unor tarife la serviciile comunale și compensațiile pentru resurse energetice oferite populației în perioada rece au contribuit la diminuarea inflației. Măsurile stimulative de politică monetară de până acum, ajustarea politicii fiscale și unele șocuri sectoriale adverse au atenuat descreșterea inflației.

Mediul extern. Anul 2024 a început cu sporirea tensiunilor geopolitice și cu menținerea presiunilor inflaționiste. Prețul petrolului a crescut simțitor în primele luni din cauza limitării producției de OPEC+, a ocolirii Mării Roșii de către tancurile petroliere și a întețirii tensiunilor în Orientul Mijlociu. Prețurile la produsele alimentare și-au schimbat tendința de scădere spre o creștere ușoară. Cotațiile la gazele naturale la fel s-au majorat periodic din cauza scăderii ofertei pentru Europa ca urmare a creșterii achizițiilor în Asia. Stocurile în Europa rămân totuși la niveluri maxime după o iarnă blândă și o micșorare a consumului industrial de gaze naturale. Menținerea presiunilor inflaționiste în unele economii avansate, în special în cazul inflației de bază, a dus la așteptări privind amânarea scăderii ratelor de dobândă de politică monetară. Creșterea economică este în continuare foarte neuniformă la nivel mondial. Economia SUA este într-o stare bună, iar cea a zonei euro este slăbită de crizele din ultimii ani. Economiile din regiune rămân tulburate de urmările războiului din Ucraina.

Activitatea economică. Datele publicate de BNS pentru primele două luni ale anului 2024 arată tendințe mixte în activitatea economică. Comerțul internațional nu prezintă semnale clare de înviorare: atât exportul, cât și importul au înregistrat rate negative de -12,5 și, respectiv, -7,5 la sută anual. Comerțul cu amănuntul, producția industrială și comerțul cu ridicata au crescut în medie cu 10,9; 3,8 și 2,5 la sută anual, respectiv.

Condițiile monetare. Excesul de lichiditate în sectorul bancar a constituit 12,3 miliarde lei, majorându-se cu 2,8 miliarde lei în trimestrul I 2024 față de trimestrul precedent. Creșterea anuală a agregatului monetar M3 în trimestrul I 2024 a fost de 17,9 la sută, în mare parte, din contul depozitelor în lei. Măsurile stimulative de politică monetară de până acum au dus la scăderea ratelor de dobândă la creditele și depozitele noi în lei în trimestrul I 2024. Astfel, rata medie ponderată la credite a constituit 9,66 la sută, iar cea la depozite – 3,91 la sută, scăzând cu 4,63 și, respectiv, 7,85 puncte procentuale față de trimestrul I 2023. Micșorarea ratelor de dobândă a dus la creșterea volumului creditelor noi acordate în lei cu 28,7 la sută anual în trimestrul I 2024, în mare parte, din contul creditelor pentru consum și imobil acordate persoanelor fizice. Creditele noi în lei acordate persoanelor fizice au crescut în martie 2024 cu 63,7 la sută anual.

Datele cu frecvență înaltă arată că ratele de dobândă la creditele și depozitele noi în lei continuă să scadă. Astfel, în primele trei săptămâni ale lunii aprilie rata medie ponderată la credite a fost de 9, 27 la sută, iar cea la depozite – de 3,31 la sută, mai mici cu 4,46 și, respectiv, 5,49 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2023. Volumul creditelor noi în lei a sporit cu 50,6 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent.

Prognoza. Se presupune că cererea externă va fi în continuare mai joasă decât mediile istorice, iar inflația externă va coborî spre țintele stabilite de băncile centrale. Ratele de politică monetară vor scădea mai încet decât s-a așteptat. Dolarul SUA va continua să se aprecieze fiind determinat de menținerea ratelor de dobândă ale SRF înalte pentru o perioadă mai lungă, de situația economică a SUA mai bună față de alte economii, dar și de creșterea atractivității dolarului ca urmare a sporirii tensiunilor geopolitice mondiale. Rubla rusească se va deprecia din cauza reechilibrării parității puterii de cumpărare, a ocolirii tot mai anevoioase a sancțiunilor economice și a greutăților privind conlucrarea cu noi piețe de desfacere. Cotațiile la petrol vor rămâne înalte din cauza tensiunilor geopolitice și a prelungirii limitării de producție de către OPEC+, care ar putea duce la un deficit însemnat de petrol în a doua jumătatea a anului. Prețurile la gaze naturale vor continua să răspundă puternic la cele mai mici șocuri de ofertă, iar cele la produse alimentare vor crește moderat.

Rata anuală a inflației va oscila neînsemnat în jurul țintei de 5,0 la sută, rămânând în intervalul de variație de ±1,5 puncte procentuale în următoarele opt trimestre. Dinamica se va datora, în mare parte, tuturor componentelor. Cererea agregată va fi dezinflaționistă pe întreaga perioadă de prognoză din cauza condițiilor monetare restrictive și, într-o măsură mai mică, a cererii externe slabe. Impulsul fiscal pozitiv va atenua descreșterea cererii agregate.

Tendințele anticipate în rundele anterioare rămân valabile în mare parte. Prognoza inflației a fost ridicată ușor pentru întreaga perioadă comparabilă, cu mici excepții.

Riscurile și incertitudinile prognozei rămân înalte. Din mediul extern, se conturează surse precum tensiunile în Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, șocurile temporare de ofertă și prețurile la produsele alimentare, politica monetară a SRF, precum și configurarea geopolitică după alegerile din 2024, care ar putea duce la schimbarea politicilor economice. Printre principalele incertitudini interne se numără ajustarea tarifelor, fluxul de refugiați, condițiile meteorologice și recolta viitoare.

Raportul asupra inflației, mai 2024, care conține analiza situației economice interne și externe și prognoza pe termen mediu a inflației, va fi prezentat de guvernatorul BNM și publicat pe pagina web pe 14 mai 2024.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 20 iunie 2024, conform calendarului aprobat.

 


Evoluţia ratelor dobânzilor principalelor instrumente de politică monetară

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: