• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.09.2015

Hotărîrea CE al BNM nr. 3 din 26 august 2015 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.247-252, art.1689 din 04.09.2015

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 3
din 26 august 2015

Cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei
şi la norma rezervelor obligatorii

În temeiul art. 17, 27 pt.1 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în consideraţie Raportul lunar privind situația macroeconomică, august 2015, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 17.5 pînă la 19.5 la sută anual.

2. Se majorează ratele de dobîndă:
a) la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 20.5 la 22.5 la sută anual;
b) la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 14.5 la 16.5 la sută anual.

3. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 3.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 35.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 octombrie 2015 – 7 noiembrie 2015.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

5. Ratele nominalizate la punctele 1, 2 intră în vigoare la data de 2 septembrie 2015.

6. Punctul 3 al prezentei hotărîri intră în vigoare la data de 8 octombrie 2015.

7. Din data intrării în vigoare a punctului 3 al prezentei hotărîri se abrogă punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 200 din 30.07.2015 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.206-210 art.1388).

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

 

Dorin DRĂGUŢANU

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).