• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.04.2021

Octavian Armașu: Acum trebuie să apărăm ceea ce a fost realizat cu succes –reformele în sectorul bancar - și aici intervine rolul justiției, a respectării statului de drept

 

Rolul băncii centrale în asigurarea stabilității financiare este fundamentul pentru creșterea economică, deoarece volatilitatea și șocurile creează costuri și ineficiențe și împiedică o creștere economică. Declarația a fost făcută de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, în cadrul unei mese rotunde online, la care au participat omologul său din România, înalți oficiali ai FMI, BM și UE, precum și experți în economie.

Reformele implementate în ultimii ani își au efectul acum – deși puternic afectată de pandemie și de secetă, economia Republicii Moldova nu a avut parte de șocuri legate de stabilitatea macrofinanciară. Iar în lipsa unui impuls fiscal suficient, sistemul bancar pentru moment este unica sursă de susținere a consumului și a nivelului de activism economic”, a spus Octavian Armașu.

Oficialul a subliniat că procesul de îmbunătățire a rezilienței, de perfecționare a instrumentelor de asigurare a stabilității, de creare a condițiilor pentru creșterea economiei și modernizarea societății este unul continuu. „Banca Națională este în continuare dedicată acestui scop – de a menține un mediu monetar și un sistem financiar sigure, stabile și previzibile,  care să permită populației și agenților economici să se preocupe de alte aspecte, să știe că partea de politică monetară este în mâini sigure. Dar, toate acestea, desigur, în limita mandatului, a resurselor și a independenței Băncii Naționale”, a adăugat Octavian Armașu.

Oficialul a precizat că anume competențele legale detaliate și explicite ale BNM, pe de o parte, și capacitatea acesteia de a lua decizii asumate și neinfluențate, pe de altă parte, au constituit o premisă importantă pentru succesul reformării recente a sectorului bancar în Republica Moldova .

Constatăm că implementarea reformelor nu este suficientă. Și aici revine un rol aparte respectării în țara noastră a principiului - statul de drept. Suntem la etapa în care trebuie să apărăm ceea ce a fost realizat – adică să apărăm reformele - și aceasta este în prezent cea mai mare provocare a Băncii Naționale. Acest lucru s-a dovedit a fi foarte dificil în absența unei bune înțelegeri de către autoritățile statului și societate a statutului și mandatului Băncii Naționale, a particularităților funcției de supraveghere bancară, a necesității respectării și implementării garanțiilor indispensabile complexității mandatului deținut de Banca Națională,” a reiterat guvernatorul BNM. Băncile centrale joacă un rol decisiv în depășirea crizelor și se află in prima linie de apărare a economiei.

Octavian Armașu și-a exprimat speranța că societatea, autoritățile statului, justiția vor înțelege că toate acțiunile trebuie să fie îndreptate pentru respectarea interesului public, cu scopul de a crește calitatea vieții cetățenilor și a oferi beneficii mediului de afaceri.

 


Declarațiile guvernatorului BNM, Octavian Armașu::