• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.05.2022

Comunicat cu privire la majorarea amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidenteComitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), prin Hotărârea nr.98 din 12.05.2022, a decis majorarea cu 2 puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente, cu excepția persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător. Această rată urmează a fi calculată și menținută pe bază individuală de către toate băncile în plus față de rata menținută de bănci conform Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 287/2020 cu privire la menținerea ratei amortizorului pentru risc sistemic și, după caz, Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.268/2021 cu privire la menținerea majorării cu 2 puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic pentru unele bănci.

Scopul deciziei este diminuarea riscului sistemic non-ciclic care derivă din creșterea vulnerabilităților debitorilor-persoane fizice, pe fundalul evoluțiilor macroeconomice curente, prognozelor nefavorabile și a incertitudinilor generate de conflictul geopolitic regional. Decizia de majorare a amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente a fost luată considerând caracterul sistemic al riscului, concentrarea în creștere a expunerilor sectorului bancar față de persoanele fizice și apreciind senzitivitatea ridicată a acestei categorii de debitori față de efectele evoluțiilor și perspectivelor macroeconomice negative, în condițiile majorării semnificative a prețurilor la resurse energetice și ale creșterii accelerate a ratei inflației, ceea ce poate genera majorarea cazurilor de neonorare a obligațiilor financiare față de creditor, rezultând în deteriorarea calității activelor băncilor.

Este esențială asigurarea rezilienței băncilor față de potențialele șocuri cu menținerea ofertei de credit pentru economia reală în cazul materializării riscului aferent concentrării în creștere a expunerilor sectorului bancar față de persoanele fizice cumulat cu vulnerabilitățile caracteristice populației.

Capitalul reprezintă pilonul de bază al stabilității unei bănci, iar menținerea unui capital adecvat, atât la nivel cantitativ cât și din punctul de vedere al calității, trebuie să fie un obiectiv primordial al băncilor, atingerea căruia va asigura buna funcționare a acestora și menținerea încrederii deponenților în bănci și în întregul sector bancar.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.98 din 12.05.2022 cu privire la majorarea amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.