• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.12.2021

Comunicat cu privire la revenirea la cerințele prepandemice față de amortizorul de conservare a capitalului pentru bănciÎn ședința din 16.12.2021, Comitetul executiv al BNM a decis revocarea măsurilor temporare aferente cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului pentru bănci, introduse în aprilie 2020, și revenirea la cerințele prepandemice față de amortizorul de conservare a capitalului.

Măsurile de relaxare temporară a amortizorului au fost aplicate începând cu aprilie 2020, ținând cont de situația epidemiologică dificilă generată de COVID-19 și în scopul de a asigura stabilitatea sectorului bancar, fiind în conformitate cu practicile internaționale de susținere adoptate la nivelul UE. Măsura aplicată a urmărit menținerea tendinței de finanțare a companiilor și populației de către bănci, asigurând o redresare economică fermă și lină.

Decizia din 16.12.2021 a fost luată în contextul în care condițiile care au determinat relaxarea temporară a cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului (riscul înalt de scădere semnificativă a activității economice, deteriorarea considerabilă a calității activelor băncilor cu impact major asupra fondurilor proprii, reducerea bruscă a ofertei de creditare din partea băncilor) au fost depășite, iar situația epidemiologică din țară generată de COVID-19 nu prezintă riscuri capabile să afecteze funcțiile critice ale băncilor.

Luând în considerare cele menționate, s-a concluzionat că sunt întrunite condițiile necesare pentru anularea permisiunii temporare acordate băncilor.  

În consecință, băncile urmează să se conformeze cerințelor privind nivelul amortizorului de conservare a capitalului și să mențină un amortizor format din fonduri proprii de nivel 1 de bază egal cu 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc. Actualmente toate băncile respectă cerințele de capital, inclusiv cerința privind amortizorul combinat.