• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2021

Comunicat cu privire la menținerea ratei majorate a amortizorului de risc sistemicComitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), prin Hotărârea nr.268 din 30.12.2021, a decis menținerea până la 31 decembrie 2022 a ratei majorate cu 2 puncte procentuale a amortizorului de risc sistemic. În consecință, începând cu 1 ianuarie 2022 cerințele față de nivelul amortizorului de risc sistemic se vor menține la nivelul similar celor în vigoare pe parcursul anilor 2018-2021.

Toate băncile urmează să se conformeze cerințelor privind nivelul amortizorului de risc sistemic și să mențină, pe baza individuală, un amortizor format din fonduri proprii de nivel 1 de bază egal cu 1,0% din cuantumul total al expunerilor situate în Republica Moldova (aprobat prin HCE nr. 287/2020).

Rata amortizorului de risc sistemic majorată cu 2 puncte procentuale (până la nivelul de 3% din cuantumul total al expunerilor situate în Republica Moldova) se va aplica băncilor al căror capital este deținut, direct și/sau indirect, în proporție de peste 50% cumulativ, de către persoane care întrunesc oricare din următoarele criterii:

 1. nu sunt entități din sectorul financiar;
 2. sunt rezidente ale statelor/au sediul în statele în care nu se aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova, determinate prin actele normative ale BNM;
 3. nu sunt supuse supravegherii de către autorități de supraveghere a sectorului bancar sau a pieței de capital din țările respective.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Considerând faptul că cerințele actuale privind amortizorul de risc sistemic se mențin la nivelul anilor 2018-2021, dar și că toate băncile respectă cerințele de capital, inclusiv cerința privind amortizorul combinat, s-a considerat că menținerea cerinței majorate a ratei amortizorului de risc sistemic nu va implica efecte negative disproporționate asupra sistemului financiar, în ansamblu sau în parte, formând sau creând un obstacol pentru funcționarea pieței interne.

Capitalul reprezintă pilonul de bază al stabilității unei bănci, iar menținerea unui capital adecvat, atât la nivel cantitativ cât și din punctul de vedere al calității, trebuie să fie un obiectiv primordial al băncilor, atingerea căruia va asigura buna funcționare a acestora și menținerea încrederii deponenților în bancă și în întregul sector bancar.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).