Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.10.2023

Comunicat cu privire la revocarea amortizorului de capital de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidenteÎn ședința din 26.10.2023, Comitetul executiv al BNM a decis revocarea măsurii de majorare a amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente, cu excepția persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, introduse în luna mai 2022 și, prin urmare, relaxarea cerințelor de capital aplicate băncilor prin eliminarea ratei majorate cu 2 puncte procentuale  a amortizorului de risc sistemic pentru expunerile sus-menționate.

Măsura de înăsprire a fost aplicată anul trecut ca răspuns la concentrarea în creștere a expunerilor sectorului bancar față de persoanele fizice și apreciind senzitivitatea ridicată a acestei categorii de debitori în condițiile majorării semnificative a prețurilor la resurse energetice și ale creșterii accelerate a ratei inflației, ceea ce poate genera majorarea cazurilor de neonorare a obligațiilor financiare față de creditor, rezultând în deteriorarea calității activelor băncilor.

Decizia de relaxare a fost luată în contextul în care condițiile care au determinat introducerea ratei majorate a amortizorului de risc sistemic au fost depășite, indicatorii de calitate a creditelor (creditele neperformante, creditele expirate) revin treptat pe o tendință pozitivă, iar condițiile dezinflaționiste la nivel național și regional vor determina reducerea ratelor la creditele cu dobândă variabilă, dar și o influență mai puțin negativă asupra veniturilor reale ale populației.

Luând în considerare cele menționate, s-a concluzionat că sunt întrunite condițiile necesare pentru relaxarea cerinței de capital menționate supra, iar amortizorul eliberat va oferi băncilor capital suplimentar, inclusiv pentru creditare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.210/2023 cu privire la revocarea hotărârii Comitetului executiv nr. 98/2022 cu privire la majorarea amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prin urmare, băncile urmează să mențină cerința de amortizor combinat, care include cerința privind amortizorul de conservare a capitalului (2,5% din cuantumul total al expunerii la risc) plus cerința privind amortizorul de risc sistemic (1% din cuantumul expunerilor situate în Republica Moldova) plus, după caz, cerința privind amortizorul O-SII.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).