Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.06.2017

HCE al BNM nr.143 din 2 iunie 2017 „Cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar”

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1164

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr. 143
din 2 iunie 2017

Cu privire la modificarea Regulamentului
privind activitatea unităţilor de schimb valutar

 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1228 din 7 iunie 2017
Ministru Vladimir CEBOTARI
 

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. La punctul 5 lit. g) din Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1156 la 6 decembrie 2016, textul „numărul de telefon 022 228 642” se substituie cu textul „numărul de telefon 022 822 502”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).