• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.06.2020

Situațiile financiare consolidate anuale auditate ale BNM, 2019Situațiile financiare consolidate anuale auditate ale BNM, 2019


Acest raport elucidează starea financiară a Băncii Naționale și nu are legătură directă cu obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Raportul auditat cuprinde bilanțul contabil consolidat la data de 31 decembrie 2019, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a fluxurilor de mijloace bănești și situația consolidată privind capitalul și rezervele pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și note la situațiile financiare consolidate, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

În opinia auditorului independent, "situațiile financiare consolidate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Băncii la 31 decembrie 2019, și performanța sa financiară și fluxurile de mijloace bănești aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară".

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).