• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.11.2021

Raportul conducerii consolidat anual, Situațiile financiare consolidate și Raportul auditorului independent pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020Situațiile financiare consolidate și Raportul auditorului independent pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020


Acest raport elucidează starea financiară a Băncii Naționale și nu are legătură directă cu obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Situațiile financiare auditate cuprind bilanțul contabil consolidat la data de 31 decembrie 2020, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a fluxurilor de mijloace bănești, situația consolidată privind capitalul și rezervele pentru perioada de gestiune încheiată la această dată, și note, cuprinzând politicile contabile semnificative și alte note explicative.

În opinia auditorului independent, "situațiile financiare consolidate oferă o imagine fidelă a poziției financiare consolidate a Băncii Naționale a Moldovei (la nivelul consolidat)  la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței sale financiare consolidate și a fluxurilor sale de mijloace bănești consolidate pentru perioada de gestiune încheiată la această dată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară".

Alte informații solicitate conform Legii 287/2017 contabilității și raportării financiare se cuprind în Raportul conducerii consolidat anual pentru perioada de gestiune pentru care au fost întocmite situațiile financiare consolidate.

În opinia auditorului independent, informațiile prezentate în Raportul conducerii consolidat anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 sunt în concordanță cu situațiile financiare consolidate, Raportul conducerii consolidat a fost întocmit în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, art. 30, punctele 1 și 2a).

Situațiile financiare consolidate, Raportul conducerii consolidat anual și Raportul auditului independent, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 sunt prezentate și pot fi consultate în raportul anexat.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).