• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.06.2022

Situațiile financiare consolidate și individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021Situațiile financiare consolidate și individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021


Acest raport elucidează situația financiară a Băncii Naționale (”Banca”) și nu are legătură directă cu obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Situațiile financiare consolidate și individuale auditate cuprind bilanțul contabil consolidat și individual la data de 31 decembrie 2021, situația consolidată și individuală a rezultatului global, situația consolidată și individuală a fluxurilor de mijloace bănești, situația consolidată și individuală privind capitalul și rezervele pentru perioada de gestiune încheiată la această dată și note care cuprind politicile contabile semnificative și alte note explicative.

În opinia auditorului independent, "situațiile financiare consolidate și individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare consolidate a Grupului (Banca și filiala ”Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” SA), respectiv, a poziției financiare neconsolidate a Băncii la data de 31 decembrie 2021, precum și a performanței sale financiare consolidate și neconsolidate și a fluxurilor sale de mijloace bănești consolidate și neconsolidate pentru perioada de gestiune încheiată la această dată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară".

Alte informații solicitate conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, la nivel consolidat și individual, sunt incluse în Raportul anual 2021.

În opinia auditorului independent, informațiile prezentate în Raportul anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 sunt în concordanță cu situațiile financiare consolidate și individuale și Raportul anual a fost întocmit în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, art. 23, punctele 2-4 și art. 30, punctele 1 și 2a).

Situațiile financiare consolidate și individuale și Raportul auditorului independent, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, sunt anexate.

Raportul anual 2021 poate fi consultat pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).