• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.11.2021

Situațiile financiare individuale și Raportul auditorului independent pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020Situațiile financiare individuale și Raportul auditorului independent pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020


Acest raport elucidează starea financiară a Băncii Naționale și nu are legătură directă cu obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Situațiile financiare individuale auditate cuprind bilanțul contabil individual la data de 31 decembrie 2020, situația individuală a rezultatului global, situația individuală a fluxurilor de mijloace bănești, situația individuală privind capitalul și rezervele pentru perioada de gestiune încheiată la această dată, și note, cuprinzând politicile contabile semnificative și alte note explicative.

În opinia auditorului independent, "situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare neconsolidate a Băncii la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței sale financiare neconsolidate și a fluxurilor sale de mijloace bănești neconsolidate pentru perioada de gestiune încheiată la această dată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară".

Alte informații solicitate conform Legii 287/2017 contabilității și raportării financiare la nivel individual  sunt incluse în Raportul anual 2020.

În opinia auditorului independent, informațiile prezentate în Raportul anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 sunt în concordanță cu situațiile financiare individuale și Raportul anual a fost întocmit în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, art. 23, punctele 2-4.

Situațiile financiare individuale și Raportul auditului independent, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 sunt anexate.

Raportul anual 2020 poate fi consultat pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).