Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2021

Poziția investițională internațională la sfârșitul anului 2020 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul anului 2020 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.12.2020, a constituit -5 493,85 mil. USD (sau 46,1 la sută relativ la PIB), soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 10,2 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 31.12.2020 (mil. USD)

 

Poziția la 31.12.

2019

Modificări care reflectă:

Poziția la 31.12.

2020

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-4 985,71

-508,14

-942,62

-30,83

-172,39

637,70

-5 493,85

 Active

5 290,47

532,67

-227,67

-0,10

148,77

611,67

5 823,14

  Investiţii directe

332,41

-3,12

-3,93

 

0,81

 

329,29

  Investiţii de portofoliu

11,20

1,45

1,45

 

 

 

12,65

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 883,23

-189,57

-862,60

 

61,36

611,67

1 693,66

  Active de rezervă*

3 059,63

723,91

637,41

-0,10

86,60

 

3 783,54

 Pasive

10 276,18

1 040,81

714,95

30,73

321,16

-26,03

11 316,99

  Investiții directe

4 733,94

117,45

62,41

30,73

38,55

-14,24

4 851,39

  Investiţii de portofoliu

25,91

0,60

0,59

 

0,01

 

26,51

  Derivate financiare

3,33

0,41

0,41

 

 

 

3,74

  Alte investiţii

5 513,00

922,35

651,54

 

282,60

-11,79

6 435,35

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Soldul activelor financiare externe a însumat 5 823,14 mil. USD, în creștere cu 10,1 la sută de la începutul anului, iar al pasivelor –  11 316,99 mil. USD, majorându-se la fel cu 10,1 la sută.

Majorarea poziției activelor financiare externe pe parcursul anului 2020 a fost determinată de creșterea cu 23,7 la sută a soldului activelor oficiale de rezervă. Ele au constituit 3 783,54 mil. USD la 31.12.2020, ceea ce corespunde tuturor criteriilor de suficiență: (i) acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 7,7 luni de import efectiv); (ii) acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 158,6 la sută); (iii) acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 85,8 la sută) etc.

Evoluția poziției pasivelor externe a fot determinată de articolul alte investiții, în special, de creșterea soldului împrumuturilor externe. Soldul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a crescut cu 20,5 la sută față de 31.12.2019 și a constituit 4 122,13 mil. USD. Poziția datoriilor sub formă de credite comerciale și avansuri primite s-a majorat cu 12,6 la sută față de sfârșitul anului 2019 și a însumat 1 918,89 mil. USD.

Soldul angajamentelor sub formă de investiții directe a crescut cu 2,5 la sută de la începutul anului și a totalizat 4 851,39 mil. USD, reprezentând 42,9 la sută din totalul pasivelor externe. Soldul investițiilor directe în capitalul propriu ce le-a revenit investitorilor din ţările UE-27 (82,2 la sută din capitalul propriu acumulat total) a crescut cu 4,1 la sută față de finele anului 2019; soldul investițiilor directe în capitalul propriu din ţările CSI (5,5 la sută din total) a scăzut cu 6,2 la sută pe parcursul anului, iar cel al investițiilor din alte ţări (12,3 la sută din total) s-a majorat cu 4,0 la sută.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).