• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2020

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2020 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2020 (date provizorii)

 

Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.06.2020, a constituit -5 124,91 mil. USD, soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 2,8 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30.06.2020 (mil. USD)

 

Situaţia la 31.12.

2019

Modificări care reflectă:

Situaţia la 30.06.

2020

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-4 985,71

-139,20

-263,15

9,69

-15,87

130,13

-5 124,91

 Active

5 290,47

240,25

142,38

3,23

-7,27

101,91

5 530,72

  Investiţii directe

332,41

9,97

9,95

 

0,02

 

342,38

  Investiţii de portofoliu

11,20

1,24

1,24

 

 

 

12,44

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 883,23

95,12

-12,32

 

5,53

101,91

1 978,35

  Active de rezervă*

3 059,63

133,92

143,51

3,23

-12,82

 

 3 193,55

 Pasive

10 276,18

379,45

405,53

-6,46

8,60

-28,22

10 655,63

  Investiții directe

4 733,94

-41,76

0,17

-6,52

-7,93

-27,48

4 692,18

  Investiţii de portofoliu

25,91

0,14

0,44

0,06

-0,36

 

26,05

  Derivate financiare

3,33

0,69

0,69

 

 

 

4,02

  Alte investiţii

5 513,00

420,38

404,24

 

16,88

-0,74

5 933,38

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Activele financiare externe au însumat 5 530,72 mil. USD, în creștere cu 4,5 la sută de la începutul anului, iar pasivele –  10 655,63 mil. USD, majorându-se cu 3,7 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 51,9 la sută, fiind în creștere cu 0,4 p.p. față de situația de la finele anului 2019.

Pe parcursul primei jumătăți a anului 2020, stocul activelor oficiale de rezervă a crescut cu 4,4 sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 3 193,55 mil. USD la 30.06.2020. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: (i) acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6,3 luni de import efectiv); (ii) acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 143,9 la sută); (iii) acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 85,1 la sută) etc.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 692,18 mil. USD (în scădere cu 0,9 la sută de la începutul anului), reprezentând 44,0 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a crescut cu 10,5 la sută față de 31.12.2019 și a constituit 3 779,21 mil. USD, ceea ce reprezintă 35,5 la sută din totalul angajamentelor externe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).