• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2019

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2019 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2019 (date provizorii)


Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.09.2019, a constituit -4 875,38 mil. USD, soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2018 cu 16,1 la sută.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30.09.2019 (mil. USD)

 

Situaţia la 31.12.
2018

Modificări care reflectă:

Situaţia la 30.09.
2019

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-4 198,10

-677,28

-1 008,93

-75,94

141,26

266,33

-4 875,38

 Active

5 544,18

-353,66

-498,61

1,99

-69,88

212,84

5 190,52

  Investiţii directe

299,93

32,85

33,31

 

-0,46

 

332,78

  Investiţii de portofoliu

6,65

4,44

4,44

 

 

 

11,09

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

2 238,42

-337,77

-514,24

 

-36,37

212,84

1 900,65

  Active de rezervă*

2 995,18

-53,18

-22,12

1,99

-33,05

 

2 942,00

 Pasive

9 742,28

323,62

510,32

77,93

-211,14

-53,49

10 065,90

  Investiții directe

4 161,29

511,54

518,46

90,94

-109,33

11,47

4 672,83

  Investiţii de portofoliu

49,64

-17,10

-0,04

-13,01

-1,13

-2,92

32,54

  Derivate financiare

3,63

2,10

2,10

 

 

 

5,73

  Alte investiţii

5 527,72

-172,92

-10,20

 

-100,68

-62,04

5 354,80

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.

Activele financiare externe au însumat 5 190,52 mil. USD, în scădere cu 6,4 la sută de la începutul anului, iar pasivele –  10 065,90 mil. USD, în creştere cu 3,3 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 51,6 la sută, fiind în descreștere cu 5,3 p.p. față de situația de la finele anului 2018.

În primele nouă luni ale anului 2019, stocul activelor oficiale de rezervă s-a diminuat cu 1,8 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2 942,00 mil. USD la 30.09.2019. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5,4 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 142,4 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 85,6 la sută) etc.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 672,83 mil. USD (în creștere cu 12,3 la sută de la începutul anului), reprezentând 46,4 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a scăzut cu 2,1 la sută față de 31.12.2018 și a constituit 3 345,09 mil. USD, ceea ce reprezintă 33,2 din totalul angajamentelor externe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Poziția investițională internațională

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).