• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2021

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2021 (date provizorii)          Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2021 (date provizorii)

Anexe (vezi anexele 7-10)


Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.06.2021, a constituit -5 692,27 mil. USD (sau 43,4 la sută relativ la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2020 cu 4,9 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30.09.2021 (mil. USD)

 

Poziția la 31.12.2020

Modificări care reflectă:

Poziția la 30.09.2021

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-5 428,24

-264,03

-1 251,80

79,52

179,53

728,72

-5 692,27

 Active

5 852,16

6,62

-614,21

-0,47

-90,16

711,46

5 858,78

  Investiţii directe

337,32

-11,02

-10,53

 

-0,49

 

326,30

  Investiţii de portofoliu

12,65

 

 

 

 

 

12,65

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 714,65

-160,64

-836,74

 

-35,36

711,46

1 554,01

  Active de rezervă*

3 783,54

178,28

233,06

-0,47

-54,31

 

3 961,82

 Pasive

11 280,40

270,65

637,59

-79,99

-269,69

-17,26

11 551,05

  Investiții directe

4 747,79

10,39

186,95

-79,99

-94,82

-1,75

4 758,18

  Investiţii de portofoliu

26,51

-1,82

-1,66

 

-0,16

 

24,69

  Derivate financiare

3,74

0,99

0,99

 

 

 

4,73

  Alte investiţii

6 502,36

261,09

451,31

 

-174,71

-15,51

6 763,45

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Soldul activelor financiare externe a însumat 5 858,78 mil. USD, în creștere cu 0,1 la sută de la începutul anului, iar al pasivelor – 11 551,05 mil. USD, majorându-se cu 2,4 la sută. Creșterea poziției activelor financiare s-a datorat altor schimbări (+711,46 mil. USD). Concomitent, fluxul negativ înregistrat în balanța de plăți (-614,21 mil. USD), fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-90,16 mil. USD) și modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-0,47 mil. USD) au influențat soldul activelor financiare în sensul scăderii.

Majorarea soldului pasivelor a fost determinată de fluxul pozitiv înregistrat în balanța de plăți (+637,59 mil. USD). Fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-269,69 mil. USD), modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-79,99 mil. USD), precum și alte schimbări (-17,26 mil. USD) au dus la scăderea poziției pasivelor externe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).