Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2020

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2020 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2020 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.03.2020, a constituit -5 075,09 mil. USD, soldul debitor reducându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 0,2 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 31.03.2020 (mil. USD)

 

Situaţia la 31.12.

2019

Modificări care reflectă:

Situaţia la 31.03.

2020

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-5 084,65

9,56

-243,76

7,46

161,30

84,56

-5 075,09

 Active

5 315,89

-69,66

-120,06

6,46

-40,04

83,98

5 246,23

  Investiţii directe

346,68

4,50

4,70

 

-0,20

 

351,18

  Investiţii de portofoliu

11,20

-0,01

-0,01

 

 

 

11,19

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 894,38

36,77

-33,51

 

-13,70

83,98

1 931,15

  Active de rezervă*

3 059,63

-110,92

-91,24

6,46

-26,14

 

2 948,71

 Pasive

10 400,54

-79,22

123,70

-1,00

-201,34

-0,58

10 321,32

  Investiții directe

4 836,36

-133,32

22,38

-1,06

-154,64

 

4 703,01

  Investiţii de portofoliu

25,81

-0,04

0,27

0,06

-0,37

 

25,77

  Derivate financiare

4,39

0,88

0,88

 

 

 

5,27

  Alte investiţii

5 533,98

53,26

100,17

 

-46,33

-0,58

5 587,27

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Activele financiare externe au însumat 5 246,23 mil. USD, în scădere cu 1,3 la sută de la începutul anului, iar pasivele –  10 321,32 mil. USD, reducându-se cu 0,8 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 50,8 la sută, fiind în descreștere cu 0,3 p.p. față de situația de la finele anului 2019.

Pe parcursul trimestrului I 2020, stocul activelor oficiale de rezervă s-a diminuat cu 3,6 sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2 948,71 mil. USD la 31.03.2020. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5,3 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 132,0 la sută) etc.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 703,01 mil. USD (în scădere cu 2,8 la sută de la începutul anului), reprezentând 45,6 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) s-a diminuat cu 0,3 la sută față de 31.12.2019 și a constituit 3 426,70 mil. USD, ceea ce reprezintă 33,2 la sută din totalul angajamentelor externe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Poziția investițională internațională

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).