• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2021

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2021 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2021 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.06.2021, a constituit -5 643,91 mil. USD (sau 43,9 la sută relativ la PIB), soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2020 cu 4,0 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30.06.2021 (mil. USD)

 

Poziția la 31.12.

2020**

Modificări care reflectă:

Poziția la 30.06.

2021

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-5 428,24

-215,67

-869,35

76,53

194,54

382,61

-5 643,91

 Active

5 852,16

-258,18

-590,98

-0,32

-43,58

376,70

5 593,98

  Investiţii directe

337,32

-10,63

-10,33

 

-0,30

 

326,69

  Investiţii de portofoliu

12,65

 

 

 

 

 

12,65

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 714,65

-238,39

-597,09

 

-18,00

376,70

1 476,26

  Active de rezervă*

3 783,54

-9,16

16,44

-0,32

-25,28

 

3 774,38

 Pasive

11 280,40

-42,51

278,37

-76,85

-238,12

-5,91

11 237,89

  Investiții directe

4 747,79

-131,69

84,71

-76,85

-133,51

-6,04

4 616,10

  Investiţii de portofoliu

26,51

-1,94

-1,72

 

-0,22

 

24,57

  Derivate financiare

3,74

0,43

0,43

 

 

 

4,17

  Alte investiţii

6 502,36

90,69

194,95

 

-104,39

0,13

6 593,05

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
** date revizuite;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Soldul activelor financiare externe a însumat 5 593,98 mil. USD, în scădere cu 4,4 la sută de la începutul anului, iar al pasivelor – 11 237,89 mil. USD, diminuându-se cu 0,4 la sută.

Diminuarea poziției activelor financiare externe pe parcursul primei jumătăți a anului 2021 a fost determinată de scăderea cu 17,9 la sută a soldului activelor sub formă de credite comerciale și avansuri și de diminuarea cu 13,0 la sută a soldului activelor sub formă de numerar și depozite.

Poziția activelor oficiale de rezervă, de asemenea, s-a diminuat ușor (-0,2 la sută) și a constituit 3 774,38 mil. USD la 30.06.2021, ceea ce corespunde tuturor criteriilor de suficiență: (i) acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6,6 luni de import efectiv); (ii) acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 151,7 la sută); (iii) acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 84,2 la sută) etc.

Evoluția poziției pasivelor externe a fost determinată de categoria investiții directe, al cărei sold a înregistrat o scădere de 2,8 la sută de la începutul anului, cauzată, în principal, de fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA. Poziția angajamentelor externe sub formă de investiții directe a totalizat 4 616,10 mil. USD la 30.06.2021, reprezentând 41,1 la sută din totalul pasivelor externe. Soldul investițiilor directe în capitalul propriu a totalizat 2 704,32 mil. USD (-3,9 la sută comparativ cu 31.12.2020), iar al instrumentelor de datorie – 1 911,78 mil. USD (-1,2 la sută).

Concomitent, s-a majorat poziția pasivelor sub formă de credite comerciale și avansuri (+2,5 la sută) și a pasivelor sub formă de împrumuturi externe (fără împrumuturile intragrup) (+1,0 la sută).


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).