• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.06.2019

Situaţia individuală a rezultatului global pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 (auditată)(mii MDL)

 

2018

2017

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

303 637

189 453

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

1 336 106

 1 089 548

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

260

 292

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

(51 474)

(47 043)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

(578 421)

 (682 942)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

(544 104)

(519 828)

Venituri nete din dobânzi

466 004

29 480

(Pierderi) din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

(242 669)

(4 807 265)

(Pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare

(9 605)

(37 429)

Alte venituri

41 336

108 824

Cheltuieli operaţionale

(253 845)

(269 689)

(Cheltuieli) nete operaţionale

(464 783)

(5 005 559)

PROFIT /(PIERDERE NETĂ)

1 221

(4 976 079)

Alte venituri globale

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

-

 (2 773)

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

( 1 109)

 (1 973)

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

9 614

-

Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

1 697

-

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI

8 029

(4 980 825)

DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE/  (PIERDERII TOTALE)

 

 

PROFIT /(PIERDERE NETĂ)

1 221

 (4 976 079)

Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

-

28 889

Acoperirea  pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

247 905

 4 851 881

PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE  /(PIERDERE TOTALĂ)

249 126

(95 309)

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).