• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2013

Situația rezultatului global a BNM pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013 (auditată)  (mii lei)
  2013 2012
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 27,887 36,900
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 366,109 381,410
Venituri din dobânzi la creditele acordate si REPO 1,041 1,131
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (31,017) (24,505)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților (60,477) (61,001)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO (144,953) (193,169)
Venituri nete din dobânzi 158,590 140,766
Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar 2,253,649 860,422
(Pierderi)/venituri din reevaluarea valorilor mobiliare (81,555) 151,089
Alte venituri 47,866 40,627
Cheltuieli operaționale (211,578) (119,796)
Venituri nete operaționale 2,008,382 932,342
PROFIT NET 2,166,972 1,073,108
Poziții care pot fi reclasificate în profitul net    
Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 1,361 (1,997)
Diferențe din reevaluarea aurului monetar (10,201) 2,267
REZULTAT GLOBAL 2,158,132 1,073,378
Determinarea profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 2,166,972 1,073,108
Acoperirea /(defalcarea)  pierderilor/(veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale 73,076 (131,191)
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (1,989,968) (714,819)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE 250,080 227,098

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).