• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.06.2017

Situația rezultatului global a BNM pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 (auditată)(mii MDL)

 

(mii MDL)

 

2016

2015

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

105,235

32,754

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

802,764

647,838

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

 

16,126

80,389

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

(39,333)

(39,717)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

(904,251)

(657,770)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

 

(346,052)

(119,810)

Cheltuieli nete din dobânzi

 

(365,511)

(56,316)

(Pierderi) /venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

(794,873)

4,545,010

Venituri /(pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare

 

8,068

(48,479)

Alte venituri

 

37,209

20,696

Cheltuieli operaţionale

 

(198,494)

(270,403)

(Cheltuieli) /venituri nete operaţionale

 

(948,090)

4,246,824

(PIERDERE) /PROFIT NET (Ă)

 

(1,313,601)

4,190,508

Alte venituri globale

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

5,522

(884)

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

4,584

5,872

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI

 

(1,303,495)

4,195,496

Determinarea profitului disponibil pentru distribuire

 

 

 

(PIERDERE) /PROFIT NET(Ă)

 

(1,313,601)

4,190,508

Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

18,146

28,540

Acoperirea/ (defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

1,033,306

(2,258,160)

(PIERDERE TOTALĂ) /PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE

 

(262,149)

1,960,888

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).