• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2017

Situația rezultatului global a BNM pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2017 (neauditată)(mii lei)

 

30 iunie 2017

30 iunie 2016

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

81,710

45,363

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

531,984

383,411

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

 

183

16,001

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

(23,237)

(19,655)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

(355,213)

(568,455)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

 

(273,488)

(142,304)

(Cheltuieli) nete din dobânzi

 

(38,061)

(285,639)

(Perderi) din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

(2,863,429)

(430,905)

(Perderi) /venituri din reevaluarea valorilor mobiliare

 

(20,457)

30,246

Alte venituri

 

16,577

17,413

Cheltuieli operaţionale

 

(113,093)

(76,841)

(Cheltuieli) nete operaţionale

 

(2,980,402)

(460,087)

(PERDERE NETĂ)

 

(3,018,463)

(745,726)

Alte (pierderi) /venituri globale

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

(4,578)

4,536

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

(675)

12,375

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI

 

(3,023,716)

(728,815)

Determinarea pierderii totale

 

 

 

(PERDERE NETĂ)

 

(3,018,463)

(745,726)

Acoperirea /(defalcarea) perderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

20,340

(3,652)

Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

2,905,209

576,474

(PERDERE TOTALĂ) *

 

(92,914)

(172,904)

(Pierdere totală) este calculată în scop de prezentare, aceasta fiind înregistrată doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).