• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2014

Situația rezultatului global a BNM pentru 3 luni încheiate la 31 martie 2014 (neauditată)  (mii lei)
  31 martie 2014 31 martie 2013
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 7,856 7,371
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 102,817 86,831
Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO 942 203
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (8,668) (7,475)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților (10,636) (16,413)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO (24,554) (49,334)
Venituri nete din dobânzi 67,757 21,183
Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar 864,427 228,619
Venituri /(pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare 10,022 (6,101)
Alte venituri 4,771 5,158
Cheltuieli operaționale (15,003) (12,844)
Venituri nete operaționale 864,217 214,832
PROFIT NET 931,974 236,015
Poziții care pot fi reclasificate în profitul net    
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova (61) (26)
Diferențe din reevaluarea aurului monetar 4,137 (212)
REZULTAT GLOBAL 936,050 235,777
Determinarea profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 931,974 236,015
(Defalcarea) /acoperirea (veniturilor) /pierderilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale (7,797) 5,878
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (768,716) (208,048)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. 155,461 33,845 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).