• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.08.2015

Situația rezultatului global a BNM pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2015 (neauditată)  mii lei
  30 iunie 2015 30 iunie 2014
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 13,032 16,550
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 275,391 202,905
Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO 45,679 1,916
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (19,300) (17,407)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților (157,282) (25,347)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO (41,299) (41,386)
Venituri nete din dobânzi 116,221 137,231
Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar 3,794,442 2,042,339
(Pierderi)/ venituri din reevaluarea valorilor mobiliare (7,881) 38,208
Alte venituri 8,142 12,068
Cheltuieli operaționale (171,293) (41,249)
Venituri nete operaționale 3,623,410 2,051,366
PROFIT NET 3,739,631 2,188,597
Poziții care pot fi reclasificate în profitul net    
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 2,626 950
Diferențe din reevaluarea aurului monetar 8,278 6,548
REZULTAT GLOBAL 3,750,535 2,196,095
Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 3,739,631 2,188,597
Acoperirea/ (defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale 15,766 (34,161)
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (2,319,284) (1,841,979)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. 1,436,113 312,457

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).