• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2014

Situația rezultatului global a BNM pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 (auditată)  (mii lei)
  2014 2013
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 32,373 27,887
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 412,555 366,109
Venituri din dobânzi la creditele acordate şi REPO 17,119 1,041
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (34,522) (31,017)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților (58,618) (60,477)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO (56,928) (144,953)
Venituri nete din dobânzi 311,979 158,590
Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar 3,905,825 2,253,649
Venituri / (pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare 29,824 (81,555)
Alte venituri 32,768 47,866
Cheltuieli operaționale (116,544) (211,578)
Venituri nete operaționale 3,851,873 2,008,382
PROFIT NET 4,163,852 2,166,972
Poziții care pot fi reclasificate în profitul net    
Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova (1,477) 1,361
Diferențe din reevaluarea aurului monetar 6,768 (10,201)
REZULTAT GLOBAL 4,169,143 2,158,132
Determinarea profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 4,163,852 2,166,972
(Defalcarea) / acoperirea (veniturilor) / pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale (12,282) 73,076
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (2,372,840) (1,989,968)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE 1,778,730 250,080

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).