• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.02.2013

Raport asupra inflaţiei nr. 1, 2013Raport asupra inflației nr.1, februarie 2013

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

În trimestrul IV, 2012, ritmul anual al inflației a constituit 3.9 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din trimestrul precedent. Evoluția descendentă a acestuia s-a datorat diminuării presiunilor din partea prețurilor reglementate, odată cu eliminarea treptată a impactului majorărilor tarifelor la gaz și energia termică din toamna anului 2011 din măsura anuală a acestora. Consecințele secetei din anul 2012 au determinat o intensificare a presiunilor din partea prețurilor la produsele alimentare, astfel încât spre sfârșitul anului 2012, ritmul anual al inflației a crescut până la valoarea de 4.1 la sută. Ritmul anual al inflației de bază în trimestrul IV, 2012, a marcat finalul unei traiectorii descendente ce a durat mai bine de un an, constituind 3.7 la sută în luna decembrie. Totuși, ritmul mediu anual al inflației de bază în perioada de referința continuă sa fie inferior celui din trimestrul precedent fapt asociat cu tendința de temperare a cererii observată pe parcursul anului 2012. Evoluția ritmului anual al inflației în trimestrul IV, 2012 a fost ușor inferioară (0.2 puncte procentuale) valorii anticipate în cadrul proiecției (4.1 la sută) din Raportul asupra inflației nr. 4, 2012. În trimestrul IV, 2012, ritmul anual al indicelui prețurilor producției industriale a constituit 4.8 la sută, micșorându-se cu 0.2 puncte procentuale față de trimestrul precedent. În același timp, ritmul anual al prețurilor în construcții a constituit 8.7 la sută, reprezentând astfel finalul tendinței ascendente începute în anul 2010.

 

Mediul extern

Trecerea dintre anii 2012 și 2013 în economia mondială îmbină consecințele problemelor complexe care au dominat piețele financiare internaționale în anul 2012 și provocările la care vor fi supuse economiile în anul 2013 pentru a atinge nivelul potențial de creștere. Punctul culminant al crizei datoriilor suverane din zona euro pare sa fie depășit. Pentru anul 2013 economiile europene se orientează spre reluarea creșterii economice, deși aceasta va fi temperată de măsurile de austeritate adoptate de majoritatea țărilor membre. Economia Statelor Unite ale Americii evoluează satisfăcător, factorul care ar determină deteriorarea acesteia rămânând a fi problemele aferente politicii fiscale. Economiile emergente continuă să fie afectate de reducerea comerțului internațional, iar prețurile mondiale la principalele materii prime sunt în ușor declin.

 

Evoluții ale activității economice

Datele preliminare prezentate de Biroul Național de Statistică au confirmat anticipările din luna octombrie cu privire la evoluția PIB în trimestrul III, 2012. Astfel, dinamica anuală a acestuia a intrat în teritoriu negativ constituind minus 1.7 la sută, ca rezultat al unei evoluții negative pronunțate a sectorului agricol determinată de secetă, dar și a unui mediu extern mai puțin favorabil, în special a contractării economiei europene. Creșterea consumului gospodăriilor populației a înregistrat o valoare de doar 1.0 la sută în contextul unei evoluții temperate a venitului disponibil al acesteia. Consumul final al administrației publice a consemnat o majorare de 1.4 la sută comparativ cu trimestrul III, 2011. Formarea brută de capital fix a avut o dinamică ușor mai pronunțată în trimestrul III decât în trimestrul II, majorându-se cu 0.8 la sută, determinată de creșterea cheltuielilor pentru reparații capitale ale mijloacelor fixe, în timp ce investițiile capitale s-au contractat. Exporturile și importurile au înregistrat creșteri de 1.9 și, respectiv, 3.1 la sută, aceste valori fiind mult mai modeste decât în perioadele precedente. Valoarea adăugată aferentă agriculturii a înregistrat o reducere de 30.8 la sută, iar industria a înregistrat creșteri mediocre în toate sectoarele. Totodata, valoarea adăugată brută aferentă serviciilor a consemnat o majorare de 4.1 la sută, în principal datorită evoluției comerțului, transporturilor și comunicațiilor. În trimestrul III, 2012 rata șomajului a constituit 4.8 la sută, fiind în diminuare comparativ cu perioada similară a anului 2011. Cu toate acestea, însă numărul populației ocupate a înregistrat o scădere cu 4.0 la sută comparativ cu trimestrul III, 2011.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrului IV, 2012, BNM a adoptat trei decizii de menținere a ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4.5 la sută anual. Argumentul major al acestor decizii l-a constituit consolidarea tendinței dezinflaționiste în Republica Moldova.

În contextul politicii monetare promovate, precum și în vederea asigurării consolidării rezervelor valutare, pe parcursul trimestrului IV, 2012, BNM a intervenit pe piața valutara internă în calitate de cumpărător de valută străină. Pe parcursul perioadei analizate volumul tranzacțiilor Băncii Naționale a Moldovei efectuate pe piața valutara interbancară contra lei moldovenești a constituit 71.27 mil. dolari SUA.

De la începutul anului 2012 a fost consemnată accentuarea ritmurilor de creștere a indicatorilor monetari. Astfel, în trimestrul IV, 2012 s-a înregistrat o accelerare a ritmurilor de creștere a agregatelor monetare, media trimestrială în termeni anuali înregistrând valori de 22.7 la sută pentru M2 și de 18.6 la sută pentru M3, fiind cu 4.8 și, respectiv, 4.4 puncte procentuale peste nivelurile creșterilor înregistrate în trimestrul precedent.

Ratele medii ale dobânzilor practicate de băncile licențiate, pe parcursul trimestrului IV al anului 2012, au avut o evoluție stabilă, înregistrând creșteri sau diminuari nesemnificative. La sfârșitul lunii decembrie 2012, rata medie a dobânzilor la creditele noi acordate în moneda națională a înregistrat un nou minim istoric, de 11.98 la sută, și la cele în valută străină - 8.32 la sută. La rândul lor, randamentele plasamentelor bancare la termen atât în moneda națională, cât și în valută străină au înregistrat valori superioare celor din trimestrul precedent.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

Pe parcursul întregii perioade de prognoză, rata anuală a inflației se va situa în cadrul intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale din jurul țintei de 5.0 la sută, iar în 2014 în proximitatea limitei inferioare a acestuia. Deși inflația este proiectată pe un teritoriu tolerabil, aceasta se va afla preponderent în jumătatea de jos a intervalului de variație. Creșterea economică moderată va genera presiuni dezinflaționiste din partea cererii agregate. În consecință, pe parcursul perioadei de prognoza vor persista presiunile inflaționiste de natura ofertei. În asemenea circumstanțe, este explicabilă condiția expansionistă a politicii monetare atât în prezent, cât și pentru perioada de prognoză.

Comparativ cu prognoza anterioară traiectoria ratei anuale a inflației va fi inferioara pe tot parcursul anului 2013, diferența cea mai mare fiind înregistrată în al doilea trimestru al anului curent. Pe parcursul anului curent rata anuală a inflației va fi în medie inferioară cu circa 1.3 puncte procentuale comparativ cu prognoza anterioară. Pentru anul 2014 nivelul mediu al ratei inflației va fi de circa 3.7 la sută.

De asemenea, runda actuală de prognoză anticipează o dinamică trimestrială negativă a deviației PIB pentru trimestrele I-III, 2013, cu o modestă revenire la valori pozitive la finele anului 2013, menținându-se astfel pe întreg anul 2014. Ritmurile de revenire fiind unele modeste, plasează activitatea economică sub nivelul ei potențial, astfel exercitând presiuni dezinflaționiste din partea cererii. Aceasta din urmă este determinata de contracția cererii externe, precum și de un an agricol afectat sever de condițiile meteorologice nefavorabile.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).