• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2013

Raport asupra inflaţiei nr. 3, 2013



Raport asupra inflației nr.3, august 2013

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

În trimestrul II, 2013, ritmul anual al inflației a constituit 5.2 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent. Evoluția ascendentă a acestuia a fost determinată de creșterea contribuției din partea prețurilor la produsele alimentare, ca urmare a modificării de către BNS a procedurii de reflectare a prețurilor la producția agricolă din recolta nouă. Pe de o parte, creșterea prețurilor a fost susținută, într-o anumită măsură, de deprecierea monedei naționale față de valutele principalilor parteneri comerciali. Pe de altă parte, cererea internă, încă modestă, a exercitat un efect dezinflaționist asupra prețurilor în perioadă de referință. Ritmul anual al inflației de bază, în trimestrul II, 2013 a constituit 4.2 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent. Atât ritmul anual al inflației, cât și cel al inflației de bază au continuat să fie cuprinse în intervalul de 5.0 la sută ± 1.5 puncte procentuale, ținta stabilită conform Strategiei politicii monetare pe termen mediu. Evoluția ritmului anual al inflației în trimestrul II, 2013 a fost superioară (cu 0.7 puncte procentuale) valorii anticipate în cadrul proiecției acesteia (4.5 la sută) din Raportul asupra inflației nr. 2, 2013.

 

Mediul extern

Economia mondială avansează foarte lent, pentru atenuarea lacunelor din ultimii ani fiind vădit necesară o perioadă mai îndelungată. Statisticile macroeconomice sunt antitetice, astfel tabloul evoluției unor economii este foarte distorsionat și respectiv politicile economice sunt orientate doar spre soluționarea problemelor unor segmente ale economiei. Cererea este în scădere, astfel prețurile la materiile prime sunt relativ joase. Avansarea economiei mondiale în continuare va fi asigurată de economiile SUA și a Chinei, însă într-o măsură mai mică decât se anticipase.

 

Evoluții ale activității economice

După contractarea activității economice din anul precedenț în trimestrul I, 2013 s-a consemnat o creștere de 3.5 la sută a PIB. Creșterea ritmului anual al exporturilor (cu 9.4 la sută) și a celui al consumului final al gospodăriilor populației (cu 3.7 la sută) rămân a fi principalele componente ce au contribuit la revigorarea activității economice în trimestrul I, 2013. Consumul final al administrației publice a consemnat o diminuare de 1.5 la sută. Formarea brută de capital fix a înregistrat o majorare de 6.6 la sută. Revigorarea ușoară a cererii interne a contribuit la accelerarea ritmului de creștere a importurilor de bunuri și servicii, astfel încât acesta a constituit 4.0 la sută în trimestrul I, 2013.

Valoarea adăugată brută aferentă agriculturii și industriei a înregistrat creșteri de 2.3 și 2.2 la sută, respectiv. Valoarea adaugată brută aferentă serviciilor a consemnat o majorare de 2.8 la sută. Totodată, impozitele nete pe produse în trimestrul I, 2013 s-au majorat cu 6.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. În trimestrul I, 2013 numărul populației ocupate a înregistrat o creștere de 0.6 la sută. Cu toate acestea, rata șomajului a constituit 8.1 la sută, fiind cu 0.9 puncte procentuale mai mare față de perioada similară a anului precedent.

 

Promovarea politicii monetare

În trimestrul II, 2013 au fost desfășurate trei ședințe privind promovarea politicii monetare, în cadrul cărora membrii Consiliului de administrație al BNM au evaluat balanța riscurilor privind perspectivele viitoare ale inflației pe termen scurt și mediu. Astfel, la ședința din 25 aprilie 2013, Consiliul de administrație a adoptat decizia de diminuare a ratei de bază cu 1.0 puncte procentuale, de la nivelul de 4.5 la 3.5 la sută anual, iar la ședințele ulterioare au fost emise două decizii de menținere a ratei de bază la nivelul stabilit de 3.5 la sută anual.

În contextul politicii monetare promovate, precum și în vederea asigurării consolidării rezervelor valutare, pe parcursul trimestrului II, 2013 BNM a intervenit pe piața valutară internă în calitate de cumpărător de valută străină. În această perioadă, volumul tranzacțiilor Băncii Naționale a Moldovei efectuate pe piața valutară interbancară contra lei moldovenești a constituit 25.65 milioane dolari SUA.

În trimestrul II, 2013 s-a menținut ritmul înalt de creștere a agregatelor monetare, media trimestrială în termeni anuali constituind 26.1 la sută pentru M2 și 21.9 la sută pentru M3, fiind cu 0.5 puncte procentuale peste nivelul creșterii din trimestrul precedent și, respectiv, cu 0.2 puncte procentuale sub nivelul de creștere înregistrat în trimestrul I, 2013.

Ratele medii ale dobânzilor practicate de băncile licențiate pe parcursul trimestrului II, 2013 au avut o evoluție stabilă de diminuare. La sfârșitul lunii iunie 2013, rata medie a dobânzilor la creditele noi acordate în moneda națională a înregistrat 12.03 la sută și la cele în valută străină - 7.59 la sută. La rândul lor, randamentele plasamentelor bancare la termen au înregistrat valori inferioare celor din trimestrul precedent atât în moneda națională – 6.79 la sută, cât și în valută străină – 4.36 la sută. 

 

Prognoza inflației pe termen mediu

În perioada mai - iulie 2013, majoritatea organizațiilor mondiale cu profil economic și-au revizuit prognozele privind evoluția economiei mondiale. Astfel, prognozele privind evoluția PIB și IPC în zona euro și Federația Rusă au fost diminuate, aceștia constituind factorii cu caracter diminuator pentru prognoza inflației în runda curentă de prognoză. Totodată, intensificarea tensiunilor în Orientul Mijlociu a condus la majorarea valorilor prognozate privind prețurile la petrol. Piețele internaționale sunt în așteptarea rezultatelor din agricultură, iar adeverirea perspectivelor pozitive, cel mai probabil, va contribui și mai mult la diminuarea prețurilor la produsele alimentare. Volatilitatea monedelor de circulație internățională, în special, a monedei unice europene și a rublei rusești în următoarele trimestre se va afla sub incidența politicilor monetare ale economiilor vizate, dar și a evoluției statisticilor macroeconomice.

Conform proiecției curente, rata anuală a inflației se va plasa în intervalul de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută anual, în proximitatea limitei inferioare a acestuia, înregistrând devieri nesemnificative de la prognoza din cadrul Raportului asupra inflației nr. 2, 2013.

În ansamblu, runda actuală de prognoză prevede o dinamică trimestrială pozitivă a deviației PIB pentru întreaga perioada de prognoză. Astfel, ritmurile de revenire vor fi accelerate și vor plasa activitatea economică peste nivelul ei potențial, exercitând presiuni proinflaționiste din partea cererii interne pentru a contrabalansa presiunile dezinflaționiste din partea ofertei și cererii externe. Deviația PIB va înregistra valori pozitive, ca urmare a caracterului mult mai stimulativ a condițiilor monetare reale comparativ cu Raportul asupra inflației nr. 2, 2013. Evoluția condițiilor monetare reale va fi determinată atât de menținerea caracterului stimulativ prin canalul ratei reale a dobânzii, cât și prin accentuarea impactului mult mai stimulativ al canalului ratei reale efective de schimb.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).