• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.02.2020

Raportul asupra inflației nr. 1, 2020
Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, susține un briefing de presă la tema: „Raportul asupra inflației nr.1., februarie 2020”.
 

 

Sumar

În trimestrul IV 2019, rata anuală a inflației și-a continuat traiectoria ascendentă de la începutul anului 2019, majorându-se de la 6,3 la sută în luna septembrie 2019 până 7,5 la sută în luna decembrie 2019. Această evoluție a fost susținută de unele contribuții pozitive din partea prețurilor la produsele alimentare și a celor reglementate, precum și de presiuni din partea cererii agregate. Dinamica ascendentă a prețurilor la produsele alimentare a fost determinată, preponderent, de condițiile meteorologice mai puțin favorabile din vara anului 2019 pentru anumite culturi, dar și de majorarea costurilor de producere a produselor alimentare procesate. Rata anuală a prețurilor reglementate și-a continuat dinamica pozitivă ca urmare a creșterii tarifului la energia electrică în a doua jumătate a lunii august. Într-o măsură mai mică, evoluția ascendentă a ratei anuale a IPC a fost influențată de inflația de bază. Creșterea inflației de bază, precum și a prețurilor la produsele alimentare a fost susținută de presiunile din partea cererii agregate. Acestea, conform estimărilor, au fost, totuși, în diminuare comparativ cu cele din perioadele precedente. Tendința de apreciere a monedei naționale a atenuat din presiunile menționate mai sus. În același timp, vremea atipic de caldă înregistrată în perioada octombrie-decembrie 2019 a determinat întârzierea și diminuarea din intensitate a efectului sezonier pozitiv asociat prețurilor la produsele alimentare și la combustibili. Începând cu luna octombrie 2019, rata anuală a IPC s-a situat peste limita superioară a intervalului țintei inflației. Rata medie anuală a inflației în trimestrul IV 2019 a fost inferioară celei anticipate. În perioada următoare, rata anuală a IPC va începe o tendință descendentă, în mare parte, ca urmare a efectului unei perioade de bază înalte din anul precedent. După evoluția ascendentă din prima jumătate a anului, în trimestrul IV 2019 rata anuală a prețurilor în industrie a înregistrat o traiectorie ușor descendentă, conturând astfel premise pentru diminuarea ratei anuale de creștere a unor subcomponente ale IPC în perioadele următoare.

Anul 2019 s-a încheiat pe o notă ușor pozitivă, principalii indicatori de importanță internațională îmbunătățindu-se nesemnificativ, chiar dacă riscurile au rămas la un nivel foarte înalt. În prim plan, în trimestrul IV 2019, s-au evidențiat negocierile dintre SUA și China, care au rezultat în semnarea unui acord comercial preventiv la 15 ianuarie 2020. După victoria Partidului Conservator din Marea Britanie la alegerile parlamentare din 12 decembrie 2019, Brexit-ul a devenit o certitudine, lucrându-se deja asupra aspectelor procedurale. OPEC+ a decis la ședința ordinară din 5-6 decembrie 2019 să reducă adițional producția de petrol cu încă 0,5 mbz, pentru a susține cotațiile petroliere afectate de cererea mondială în scădere. Cotațiile petroliere au fost susținute și de intensificarea tensiunilor geopolitice în Libia și Iran, cotația Brent atingând 70 dolari SUA/baril la începutul anului 2020. De asemenea, prețurile la produsele alimentare au crescut semnificativ în a doua jumătate a anului 2019, factorii potențiali fiind problemele de aprovizionare, condițiile agrometeorologice precare și creșterea prețurilor la petrol. Un alt factor care a favorizat creșterea cotațiilor la materiile prime și la produsele alimentare la sfârșitul anului 2019 a fost deprecierea semnificativă a dolarului SUA ca urmare a amplificării riscurilor politice în SUA înaintea alegerilor prezidențiale din 2020, a anunțului privind necesitatea introducerii unor noi taxe comerciale și menținerea ratei fondurilor federale în intervalul de 1,50-1,75 la sută în urma ședinței SRF din 11 decembrie 2019. În regiune, sfârșitul anului 2019 s-a caracterizat prin aprecierea rublei rusești susținută de perioada fiscală, de creșterea cotațiilor petroliere și de cererea pentru active riscante.

Dinamica activității economice a continuat să fie una pozitivă în trimestrul III 2019. Totuși, ritmul de creștere a acesteia, conform așteptărilor, a fost unul mai modest comparativ cu cel din prima jumătate a anului curent. Astfel, rata creșterii PIB a înregistrat valoarea de 4,3 la sută, fiind cu 1,5 p.p. inferioară celei din trimestrul II 2019 și marginal inferioară valorii anticipate în cadrul rundei precedente de prognoză. În același timp, seria ajustată sezonier reflectă o majorare de 1,1 la sută a PIB comparativ cu trimestrul II 2019. Evoluția pozitivă a PIB s-a datorat, preponderent, unei accelerări a consumului populației, fapt ce s-a reflectat și în creșterea valorii adăugate în sectorul comercial. Totodată, un impact mai pronunțat a fost exercitat și de dinamica exporturilor, acestea fiind susținute de performanța din sectorul agricol. Investițiile au continuat să genereze un impact semnificativ asupra creșterii economice, dar ceva mai modest decât în perioada precedentă. Evoluția pozitivă a acestora a determinat majorarea valorii adăugate brute în sectorul construcțiilor în trimestrul III 2019. Totodată, în perioada de referință, dinamica agriculturii a exercitat un impact major asupra creșterii PIB. În ceea ce privește estimarea activității economice la sfârșitul anului 2019, indicatorii operativi disponibili reflectă premise pentru temperarea creșterii PIB în trimestrul IV 2019. Indicatorii operativi cu privire la producția industrială pentru perioada octombrie-noiembrie 2019 conturează precondiții pentru un aport pozitiv, dar mai modest în trimestrul IV 2019. Totodată, în primele două luni ale trimestrului s-a înregistrat contractarea volumului mărfurilor transportate. În același timp, comerțul intern a înregistrat în continuare o dinamică pozitivă pe parcursul trimestrului IV 2019. Cu referire la evoluțiile din piața muncii, în anul 2019, în metodologia cercetării „Ancheta forței de muncă” au fost operate unele modificări care complică interpretarea datelor și anume delimitarea informației cu privire la ciclul economic.

În trimestrul IV 2019, dinamica anuală a veniturilor bugetului public național a înregistrat o traiectorie ascendentă, în creștere cu 15,3 la sută față de perioada similară al anului 2018. Cheltuielile bugetului public național, de asemenea, au avut evoluții pozitive, în creștere cu 2,7 la sută față de perioada similară a anului 2018. Totodată, pe piața valorilor mobiliare de stat alocate, pe parcursul trimestrului IV al anului 2019, ratele dobânzilor au înregistrat creșteri minore pe toate tipurile de scadențe.

În trimestrul IV 2019, lichiditatea excesivă a însumat 6,0 miliarde lei, fiind în creștere față de trimestrul precedent cu 0,64 miliarde lei.

Agregatele monetare în trimestrul IV al anului 2019 au urmat o dinamică pozitivă în termeni anuali. Totodată, contribuția principală la această evoluție a fost determinată, în mare parte, de modificarea volumului banilor în circulație și al depozitelor la vedere atât în lei, cât și în valută.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei la ședința din 11 decembrie 2019 a hotărât să reducă rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară cu 2,0 p.p., până la 5,5 la sută anual.

Ratele medii ale dobânzilor acceptate de către băncile licențiate la credite și-au continuat trendul descrescător. Ratele medii ale dobânzii aferente soldului depozitelor atât în moneda națională, cât și în valută au înregistrat creșteri minore.

După mai multe trimestre în care au predominat factorii externi cu caracter dezinflaționist, în runda curentă de prognoză mediul extern prezintă o simbioză dintre o cerere externă care continuă să fie relativ redusă și creșterea prețurilor internaționale la petrol și la produsele alimentare. Totodată, piața valutară internațională va continua să prezinte o volatilitate redusă. Mai multe incertitudini s-au clarificat spre sfârșitul anului 2020 (Brexit, acord comercial SUA-China), însă intensitatea riscurilor geopolitice a sporit cu repercusiuni implicite asupra prețurilor internaționale.

Rata anuală a inflației începând cu primul trimestru de prognoză (nivel maxim 6,8 la sută în trimestrul I 2020) se va diminua continuu până la începutul anului 2021 (nivel minim 3,0 la sută în trimestrul I 2021). Începând cu trimestrul II 2020, va reveni în interval și se va menține în cadrul acestuia pentru două trimestre consecutive. Începând cu trimestrul IV 2020, va părăsi coridorul pentru trei trimestre consecutive, ulterior, va spori ușor și va reveni în palierul inferior al coridorului spre sfârșitul orizontului de prognoză. Inflația de bază se va diminua neînsemnat în anul curent și la începutul anului viitor, dar se va menține relativ stabilă spre sfârșitul orizontului de prognoză. Ritmul anual de creștere a prețurilor produselor alimentare se va diminua semnificativ până la începutul anului viitor, după care, până spre finele orizontului de prognoză, se va majora neesențial. Ritmul anual al prețurilor reglementate va înregistra valori relativ joase pe întregul orizont. Acesta va crește ușor în prima jumătate a anului curent, după care se va diminua până în trimestrul I 2021. Ulterior, va crește spre finele orizontului de prognoză. Prețurile la combustibili vor înregistra creșteri nesemnificative în anul 2020 și o ușoară diminuare în anul viitor, cu excepția ultimului trimestru.

Cererea agregată, deși în diminuare, va fi proinflaționistă pe parcursul primelor trei trimestre consecutive ale anului curent și dezinflaționistă începând cu trimestrul IV al anului curent și până la sfârșitul orizontului de prognoză.

Condițiile monetare reale vor manifesta un caracter restrictiv asupra cererii agregate pe întreaga perioadă de prognoză.

Prognoza actuală a inflației este inferioară pentru întreaga perioadă comparabilă1, însă păstrează turnurile traiectoriei anterioare. Inflația de bază a fost revizuită în sens descendent pentru întreaga perioadă de prognoză, cu excepția trimestrelor II și III 2021. Ritmul anual al prețurilor produselor alimentare a fost revizuit în sens descendent pentru întreaga perioadă comparabilă. Prognoza actuală a prețurilor reglementate este inferioară pentru întreaga perioadă comparabilă, cu excepția trimestrului IV 2020. Prognoza ritmului anual al prețurilor la combustibili a fost revizuită în sens ascendent pentru anul curent și descendent pentru restul perioadei comparabile.

 

-------------------------
1. trimestrul I 2020 – trimestrul III 2021

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).