Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - august 2022În august 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 31 053,5 mil. lei, micșorându-se cu 658,0 mil. lei (2,1 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - august 2022 a volumului încasărilor cumulative asupra volumului eliberărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 657,9 mil. lei.

Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă, mil. lei

 

În perioada ianuarie - august 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 17,4 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 113 290,9 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 10,5 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 53,3 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Totodată, încasările de la vânzarea valutei persoanelor fizice s-au majorat de 2,3 ori, constituind 7 989,7 mil. lei (echivalentul a 427,9 mil. USD3).

Evoluția respectivă a fost susținută de majoritatea surselor cu o pondere majoră a încasărilor de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Totodată, în luna august 2022, volumul încasărilor a constituit 16 228,3 mil. lei (+12,2 la sută față de luna iulie 2022 și +17,0 la sută față de luna august 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - august 2022 s-a majorat cu 13,3 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 112 633,0 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4

Creșterea respectivă a fost determinată, preponderent, de cumpărarea valutei de la persoane fizice care s-a majorat cu 1,7 la sută, constituind 29 744,4 mil. lei (echivalentul a 1 593,1 mil. USD5), ceea ce reprezintă 26,4 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, volumului eliberărilor din conturile persoanelor fizice6 s-au majorat cu 5 468,1 mil. lei (24,5 la sută), care a însumat 27 819,7 mil. lei. Ponderea acestora a crescut cu 2,2 p.p. și a constituit 24,7 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

De menționat că, impactul cel mai semnificativ asupra eliberărilor banilor în numerar l-au avut eliberările din bancomate cu o pondere semnificativă de 21,6 la sută din volumul total al eliberărilor, care s-au majorat în perioada ianuarie - august 2022 cu 5 626,9 mil. lei (30,0 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna august 2022, volumul eliberărilor a constituit 16 258,3 mil. lei, fiind superior volumului încasărilor cu 30,0 mil. lei. Comparativ cu luna iulie 2022, eliberările de numerar s-au majorat cu 1 378,1 mil. lei sau cu 9,3 la sută.

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative;

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă;

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice;

5. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă;

6. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).